Izbornik
Naslovnica Županije Varaždinska
Gradsko vijeće

Iznajmljivači će plaćati 200 kuna poreza

gradonačelnik Ivan Čehok
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL
Većinom glasova izglasana je i odluka o komunalnom doprinosu koja se nije mijenjala u odnosu na dosadašnju, već su odredbe usklađene s novim zakonom o komunalnom gospodarstvu

Gradsko vijeće većinom glasova izglasalo je Odluku o komunalnoj naknadi uz amandman gradonačelnika kojim su obuhvaćene sve primjedbe vijećnika. Djelatnosti su klasificirane u više razina kako bi primjena odluke bila povoljnija za obrtnike u centru grada. Većinom glasova izglasana je i odluka o komunalnom doprinosu koja se nije mijenjala u odnosu na dosadašnju, već su odredbe usklađene s novim zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Vijećnica Ljubica Križan predložila je da se skine s dnevnog reda prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina jer nije prošla savjetovanje s javnošću. Iznajmljivači će u 2019. godini plaćati porez u paušalnom iznosu od 200 kuna po krevetu, jednoglasna je odluka gradskih vijećnika.      

Prijam za izbornike Prijam Varaždinski izbornici kod gradonačelnika Školski obrok Neće biti gladne djece u školama Besplatna užina za 831 učenika