Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
Plan održivog razvoja Grada Slatine

Izradit će strateške akte koji će biti i temelj za povlačenje novca iz europskih fondova

Foto: Mihaela Feldi
Cilj je omogućiti usmjeravanje gospodarskog rasta i unaprijediti kvalitetu života

Gradsko vijeće Slatine jednoglasno je prihvatilo dvije važne odluke - o pokretanju postupka izrade Plana održivog razvoja Grada Slatine te o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma Grada Slatine, obje za razdoblje od 2020. do 2027. godine. Plan održivog razvoja vijećnicima je predstavio dr. sc. Damir Novotny, u ime zagrebačke konzultantske tvrtke T&MC Group, s naglaskom na strategiju “Slatina - pametan grad”. O Planu razvoja turizma Grada Slatine govorila je, pak, direktorica Turističke zajednice grada Slatine Vanja Lazić.

IDEJNI PROJEKT U 'Zeki' mjesto za još dvije skupine

Važni dokumenti

Plan održivog razvoja Grada kao i Plan razvoja turizma temeljni su strateški akti kojima se definira smjer razvoja Grada Slatine u navedenom razdoblju i važni su dokumenti koje će Grad koristiti prilikom povlačenja sredstava iz europskih fondova, a izradit će se na temelju detaljne analize socioekonomskog stanja na području Grada, kao i na utvrđivanju resursa, problema i potreba.

Budući da plan razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje i donosi za razdoblje od pet do deset godina, Plan održivog razvoja Grada i Plan razvoja turizma Grada uskladit će se s nacionalnom razvojnom strategijom “Hrvatska 2030.”, u okviru koje se definira i nacionalna strategija razvoja turizma.

"Slatina - Pametan grad" - strategija do 2027. Predviđen val investicija i otvaranje 2400 novih radnih mjesta

Razvoj gospodarstva

Definiraju se tako posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. Plan se donosi kako bi se definirao smjer razvoja Grada te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem Slatine u skladu s potrebama stanovnika, uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa. Cilj mu je omogućiti usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i unaprijediti kvalitetu života te ujednačeni razvoj svih sastavnica gospodarstva na koje turizam ima posredan ili neposredan učinak.

Pogled u plavo Ronilačka atrakcija u središtu Slatine