Izbornik
Naslovnica Županije Ličko-senjska
Ministarstvo kulture sufinancira projekte grada Senja

Milijun kuna za obnovu Kuće senjskih književnika

Foto: Grad Senj
Od gradskih projekata novac su još dobili Trg Cimiter u iznosu od 50.000 kuna, Velika vrata u Senju u iznosu od 40.000 kuna, Senjski vodovodni sustav i fontanu na Cilnici u iznosu od 25.000 kuna, Palaču Živković u iznosu od 20.000 kuna, te za Senjske topove 25.000 kuna

Grad Senj je i ove, kao i prethodne godine aplicirao na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2020. godinu.

senj Novi način plaćanja naknade za uređenje voda

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva i u skladu s ove godine skromnijim proračunom Ministarstva kulture odobreno je 13 projekata s područja Grada Senja u ukupnom iznosu od 1,895.000 kuna.

Gradu su odobrena sredstva za rekonstrukciju Kuće senjskih književnika (2. faza) u iznosu od 1,000.000 kuna, Trg Cimiter u iznosu od 50.000 kuna, Velika vrata u Senju u iznosu od 40.000 kuna, Senjski vodovodni sustav i fontanu na Cilnici u iznosu od 25.000 kuna, Palaču Živković u iznosu od 20.000 kuna, te za Senjske topove 25.000 kuna.

Osim Grada Senja odobrena su sredstva Pučkom otvorenom učilištu „M. C. Nehajeva“ za nabavu novih sjedalica u dvorani u iznosu od 200.000 kuna, Gradskom Muzeju Senj za uređenje Gradske lože iznos od 90.000 kuna i iznos od 80.000 kuna za fumigaciju,  Župi Uznesenja BDM Senj za Crkvu Sv. Franje 50.000 kuna i za obnovu drvenog inventara u katedrali 25.000 kuna. Župni ured Sv. Jurja dobio je iznos od 250.000 kuna za Crkvu u Sv. Jurju.

Uređena šetnica i plaža u Senju doprinijet će boljoj kvaliteti života, ali i turističkoj ponudi Senj Potpisan ugovor za dalje radove na Škveru

Preostali iznos potreban za završetak navedenih projekata osigurat će se u najvećem dijelu iz gradskog proračuna. Ovime Grad Senj nastavlja uspješno povlačiti i koristiti sredstva kako EU, tako i državnog proračuna dostupna putem ministarstava.