Izbornik
Naslovnica Županije Dubrovačko-neretvanska
Projekt MoST:

Na tri lokacije u Neretvi provedeno ispitivanje saliniteta

Foto: Dubrovačko-neretvanska županija
Mjerenja su provedena na lokacijama Vidrice, ušće Neretve i Jasenska

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Regionalna agencija DUNEA, 10. ožujka su u sklopu projekta MoST, na tri mjerne postaje u dolini Neretve proveli redovno terensko ispitivanje saliniteta te ostalih parametara površinske i podzemne vode na poljoprivrednom zemljištu. Mjerenja su provedena na lokacijama Vidrice, ušće Neretve i Jasenska, području prepoznatom kao izrazito ugroženom štetnim djelovanjem morske vode.

Župan sudjelovao u radu Povjerenstva Europskog odbora regija u Bruxellesu Izazovi na zapadnom Balkanu teži su nego u drugim državama

Projekt MoST, u sklopu kojeg se i izvode mjerenja, obuhvaća niz terenskih, laboratorijskih i modelskih ispitivanja te se provodi u dvije faze. U prvoj fazi se definira geološka struktura vodonosnika i hidrogeološki uvjeti na temelju analize dostupne dokumentacije i terenskih istražnih radova čiji sastavni dio su i ova mjerenja, dok će se u drugoj fazi provesti modelska ispitivanja u laboratoriju i na računalu čime će se definirati mjere za zaštitu od negativnog djelovanja morske vode u obalnim vodnosnicima i njihova učinkovitost.

Cilj projekta je zaštititi poljoprivrednu proizvodnju i okoliš u područjima pod utjecajem morske vode. DUNEA na projektu sudjeluje s partnerima iz Italije: Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo, regija Veneto i Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Hrvatske vode.

Sustav protupožarnog nadzora Zaštita od požara Postavlja se sustav protupožarnog nadzora u dolini rijeke Neretve

Projekt vrijedan više od 2,5 milijuna eura ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 120 tisuća eura.