Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Zadarska županija

Obilježen dan jedinstvenog europskog broja 112

župan Stpe Zrilić i DUZS
Foto: Zadarska županija
U povodu obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja 112 za žurne službe u petak je župan Stipe Zrilić primio djelatnike Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar, pripadnike operativnih snaga i sustava civilne zaštite

Sustav zaštite i spašavanja usmjeren je na planiranje, programe, prevenciju te zaštitu i spašavanje od prirodnih i tehničko-tehnoloških (civilizacijskih) nesreća i katastrofa. 

- Da bi se posljedice takvih ugrožavanja stanovništva i teritorijalnog prostora županije svele na najmanju moguću mjeru s aspekta planiranja, uređenja, organizacije i razvoja, Zadarska županija u svom samoupravnom djelokrugu izgrađuje i financira zaštitu i spašavanje kako bi poticala i usklađivala aktivnosti svih sudionika u zaštiti i spašavanju. Krajnji cilj je ostvarivanje sigurnosti pojedinaca i zaštita života, zdravlja i imovine stanovništva, životnog okoliša te kulturnih, materijalnih i drugih dobara u Zadarskoj županiji - rekao je uz ostalo župan Stipe Zrilić, priopćili su iz Županije.

Priprema za protupožarnu i turističku sezonu
 

Stožer zaštite i spašavanja Zadarske županije održao je svoje redovite tematske sjednice fokusirane na pripremu ljetne protupožarne i turističke sezone. Tako je održan informativno-savjetodavni sastanak s turističkim sektorom te gradonačelnicima/načelnicima kako bi se svim sudionicima u aktivnostima zaštite i spašavanja dodatno ukazalo na obveze u slučaju evakuacije i zbrinjavanja turista te protupožarne zaštite, te je ažuriran županijski Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u suradnji s DUZS-om, Područnim uredom Zadar.

Nazočnima se obratio i pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar Siniša Filipović koji je naglasio da je suradnja i komunikacija između svih žurnih službi na visokom nivou već duži niz godina te da tijekom prošle godine na sreću nije bilo većih intervencija niti značajnijih događaja. Centar 112 redovito zaprima pozive građana kada su oni na bilo koji način ugroženi, da je ugrožena imovina ili primjećuju neku drugu vrstu ugroze.

- Sve te pozive prosljeđujemo i koordiniramo sa Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije, PU Zadarskom, po potrebi sa Županijskim vatrogasnim operativnim centrom, HGSS-om, nacionalnom središnjicom za spašavanje na moru te sa nadležnim inspekcijskim službama - istaknuo je Filipović.