Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska
Pripreme za revitalizaciju područja OLT-a u Osijeku u punom jeku

Od poduzetničkog i kulturnog inkubatora, pa do bazena, kazališta i 380 stanova

Foto: Osječko-baranjska županija
Riječ je o obnovi već godinama napuštenog i neiskorištenog industrijskog kompleksa

Osječko-baranjska županija izradila je koncept Programa revitalizacije "brownfield" područja OLT-a u Osijeku, nekretnina u Ulici kralja Petra Svačića u Osijeku, ukupne površine 59.046 "kvadrata", odnosno već godinama uglavnom napuštenog i neiskorištenog industrijskog kompleksa, zemljišta, infrastrukturnih objekata, poslovnih građevina koje su nastale do polovine 20. stoljeća. Na tom prostoru planira se gradnja novih sadržaja javne, gospodarske, znanstvene i društvene namjene te se tako želi revitalizirati ovo područje stvaranjem novog urbanog kompleksa, mjesta razvoja novih sektora pametne specijalizacije gospodarstva i turizma te obrazovne infrastrukture.

U ŽUPANIJI SE NASTAVLJA ENERGETSKA OBNOVA MATIČNIH I PODRUČNIH ŠKOLA Obnavljaju se škole na području Općine Rovišće

Novac iz EU

Plan je osigurati dodatni izvor bespovratnih financijskih sredstava za provedbu predloženog programa od vitalne važnosti, odnosno u svrhu gospodarskog napretka grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te podizanja kvalitete života građana.

U cilju rekonstrukcije i prenamjene postojećih zgrada za društvene i gospodarske sadržaje (kulturni i kreativni inkubator, poduzetnički inkubator i akcelerator, sportski talent-akcelerator, društveno-obrazovna infrastruktura), potrebno je prije svega izraditi pripremnu i projektnu dokumentaciju.

Tako je Osječko-baranjskoj županiji u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja, odobren projekt Pripremna dokumentacija strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT-a u Osijeku. Razdoblje njegove provedbe traje 24 mjeseca, odnosno do 1. svibnja 2022. Projekt je vrijedan 2,777.500 kuna, od čega bespovratna sredstava EU iznose 2,360.875 kuna (85 posto), a sredstva Osječko-baranjske županije 416.625 kuna (15 posto). Program revitalizacije planira se provoditi u više faza projektiranja i gradnje, a izrada pripremne dokumentacije obuhvatit će izradu studije izvedivosti te idejno-tehničko i arhitektonsko rješenje, zatim glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i prenamjene postojećih zgrada za gospodarske i društvene sadržaje.

Bjelovarsko-bilogorska županija i jedinice lokalne samouprave zajedno do sredstava Europske unije Predložili 30 projekata za natječaje Mehanizma za oporavak i otpornost

Prva etapa

Prva etapa realizacije projekta, za koju su već osigurana sredstva, odnosi se na gospodarske sadržaje (poduzetnički inkubator i akcelerator te inkubator za kulturne i kreativne industrije), društveno-sportske sadržaje (sportski talent-akcelerator i bazen dimenzija 50 puta 25 metara) te društveno-obrazovne sadržaje (malo kazalište i muzej).

Sukladno konzervatorskim smjernicama u tijeku je i priprema postupaka nabave za konzervatorsku dokumentaciju kako bi se stvorili uvjeti za izradu urbanističko-konzervatorske podloge i idejnih rješenja.

Druga etapa realizacije projekta odnosi se na poticajnu stanogradnju za 1600 stanovnika, odnosno 380 stanova.