Izbornik
Naslovnica Županije Splitsko-dalmatinska 223 pregleda
Poziv Općine Dugopolje građanima

Općina sufinancira kanalizacijski priključak s 3500 kuna

U općini Dugopolje stalno se radi
Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL
Vlasnik ili posjednik, nakon što Općina uplati dio troškova, dužan je u roku od tri mjeseca Vodovodu i kanalizaciji osigurati uvjete za realizaciju priključka. Ako to ne učini, dužan je uplaćenu svotu za sufinanciranje vratiti Općini Dugopolje

Općina Dugopolje donijela je odluku o sufinanciranju gradnje kanalizacijskih priključaka za kućanstva, s ciljem poticanja mještana, posebno onih uz dugopoljskih ulica Domovinskog rata, Kutske, Senjske i Kneza Domagoja.


Gotovo pola milijarde kuna bit će uloženo u vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu u Kutini Projekt stoljeća – sagradit će se 50 km vodovoda, 34 km kanalizacije i pročistač vrijedan 87 milijuna

– Prema podacima tvrtke Vodovod i kanalizacija postoji oko 180 kućanstava uz navedene ulice koji se mogu, a po zakonu i moraju, spojiti na kanalizacijski sustav. Ova mjera ima za cilj umanjiti cijenu priključka za iznos koji Vodovod i kanalizacija naplaćuje – kaže Perica Bosančić, načelnik Dugopolja. 
Općina će sufinancirati dio troškova do 3500 kuna.

Bosančić naglašava kako su sredstva ograničena stoga će na adrese mještana koji se nalaze uz te ulice poslati dopise i pozvati ih da se jave na vrijeme i iskoriste ovu priliku.
Svi detalji u vezi sufinanciranja i spajanja građevine na kanalizaciju regulirat će se ugovorom između Općine Dugopolje i vlasnika ili drugih zakonitih posjednika, a radove će izvoditi Vodovod i kanalizacija.

Vlasnik ili posjednik, nakon što Općina uplati dio troškova, dužan je u roku od tri mjeseca Vodovodu i kanalizaciji osigurati uvjete za realizaciju priključka, što podrazumijeva obavljanje zemljanih radova i iskopa te polaganje cijevi od glavnog okna do građevine. Ako to ne učini, dužan je uplaćenu svotu za sufinanciranje vratiti Općini Dugopolje. 
Po izvršenom priključenju izvršitelj usluge dužan je Općini Dugopolje dostaviti potvrdu da je priključak proveden.

Općina priprema nastavak gradnje kanalizacijskog sustava.


– Nastavak gradnje kanalizacijskog sustava u velikom broju ulica općine Dugopolje prijavljen je u sklopu projekta Urbane aglomeracije Eko Kaštelanski zaljev koji je sada na postupku ishođenja građevinske dozvole, te će se kao takav financirati sredstvima Europske unije – ističe
 Bosančić.

Turistički razvoj Dugopolja Polovina dugopoljskih turista dolazi iz Kine, Tajvana, Koreje, Japana