Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Bolja zdravstvena zaštita

Osiguran novac za nabavu medicinske opreme za udaljena područja

bolnica
Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
Cilj projekta je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o financiranju projektnog prijedloga "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelje usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije" u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Ovom odlukom odobrena su sredstva za financiranje projekta prijavitelja Zadarske županije ukupne vrijednosti 1.929.737,01 HR od kojih je 1.640.276,45 HRK bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 289.454,55 HRK sufinancira Zadarska županija. Zadarska županija prijavila se i na Javni poziv Fonda za sufinanciranje te je trenutno u postupku potpis Ugovora kojim će se smanjiti udio sufinanciranja županije za 50% (144.727,27 kn).

Projekt provodi Odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade s partnerom Domom zdravlja Zadarske županije, dok Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, osim što je sudjelovala u pripremi i pisanju projektnog prijedloga, sudjeluje i kao vanjski stručnjak za provedbu projekta.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja što se planira postići nabavom dijagnostičko- terapijske i medicinsko-tehničke opreme kojom se doprinosi proširenju usluga PZZ-a na otočnom području županije te, posljedično, smanjivanju upućivanja pacijenata u bolnice za 5%.

"Od aktivnosti je do sada završena ugradnja platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću na zgradu ordinacije u Žmanu (Dugi otok) te manji infrastrukturni radovi na ordinaciji u Povljani (Pag). Vrijednost tih radova je oko 600.000 kn. Završene su dvije nabave za dijagnostičko-terapijsku opremu i medicinsko-tehničku opremu te je tako ginekološka ordinacija u Pagu dobila ginekološki ultrazvuk i pripadajuću sondu, a uskoro se očekuje i dostava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinske opreme (ukupna vrijednost opreme je 1.000.000,00 HRK) i to za ordinacije opće/obiteljske medicine na Viru, Istu (uključujući i otok Molat), Pašmanu (Neviđane) i Dugom otoku (Božava). U pitanju je oprema koja se koristi u ordinacijama opće/obiteljske medicine poput prenosivih EKG aparata, otoskopa, oftalmoskopa, aspiratora, mobilnih aparata za davanje kisika s pripadajućim setovima za reanimaciju, kirurških lampi i setova za malu kirurgiju, spirometara, sterilizatora, lampi za terapiju kroničnih rana, stolnih tlakomjera, liječničkih torbi za pregled, kufera za reanimaciju, mjernih stanica za visinu i težinu, ormara za instrumente i stolova za preglede: Spirometri i EKG-i (prenosivi visoke rezolucije). Osim opreme za djelatnost opće/obiteljske medicine i djelatnost zdravstvene zaštite žena, nabavit će se i oprema za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite - stomatološka stolica s pripadajućim instrumentima (Pag)", istaknuo je pročelnik Odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije Bernard Maruna, priopćili su iz Zadarske županije.