Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska 56 pregleda
Sporazum

Osječko-baranjska županija uključena u projekt "Županija - prijatelj djece"

Osječko-baranjska županija uključena u projekt "Županija - prijatelj djece"
Foto: Hrvatska zajednica županija
Sporazum je sklopljen na pet godina s obvezom obnavljanja, a Osječko-baranjska županija se tako svrstala među 11 županija koje su prihvatile sudjelovanje u projektu

Predsjednica Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović potpisali su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Osječko-baranjska županija – prijatelj djece“, izvijestili su iz Hrvatske zajednice županija.

Osječko-baranjska županija se obvezala uspostaviti konkretne mjere za dječju dobrobit, poticati gradove i općine na svom području da se uključe u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, poticati međusektorsku suradnju, razvijati i poticati aktivnu dječju participaciju na lokalnoj i regionalnoj razini, ali i dostavljati redovita izvješća o stanju položaja djece u županiji i o financijskim nastojanjima županije za djecu i mlade u cjelini, educirati i motivirati izabrane dužnosnike i stručnjake zadužene za pitanja koja se tiču djece o pravima djeteta.

Županije - prijatelji djece Priznanja Proglašene prve županije prijateljice djece

Zamjenik župana Goran Ivanović naglasio je kako se Osječko-baranjska županija rado uključuje u projekt jer su djeca naša najveća vrijednost, a županijska uprava će poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti radi podizanje kvalitete života djece, u čemu će pomoći iskustva Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske.

Sporazum je sklopljen na pet godina s obvezom obnavljanja, a Osječko-baranjska županija se tako svrstala među 11 županija koje su prihvatile sudjelovanje u projektu „Županije – prijatelji djece“ te iskazale spremnost da u svom radu „stavljaju naglasak na sretno djetinjstvo u središte svojih kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, demografskih i drugih radnji i društvenih politika, poštujući načelo jednakih mogućnosti za svu djecu“ te u konačnici zaista postane županija po mjeri djece.

Hrvatska zajednica županija kvaliteta javnih usluga Hrvatska zajednica županija i Državna škola za javnu upravu potpisale Sporazum o suradnji

U narednom razdoblju župan Ivan Anušić imenovat će Koordinacijski odbor kao tijelo nadležno za planiranje i pokretanje raznih aktivnosti, izradu višegodišnjeg programa rada te godišnjeg izvedbenog plana ovog projekta. Da bi županija ostvarila status „prijatelj djece“ (što za sada imaju samo dvije županije u Hrvatskoj) potrebno je provesti niz mjera, između ostaloga potrebno je u projekt uključiti polovicu gradova i općina s područja županije od kojih trećina ima status „prijatelj djece“.

Inače, Projekt „Županije – prijatelji djece“ jedna je od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju su započeli i vode Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija te koordinatora iz gradova i općina.

Hrvatska zajednica županija važan partner u kreiranju javnih politika Hrvatska zajednica županija obilježava 15 godina rada Nagrade za natječaj Volim svoju županiju Treće izdanje Nagrađeni pobjednici foto natječaja 'Volim svoju županiju'