Izbornik
Naslovnica Županije Dubrovačko-neretvanska
započela izrada Plana razvoja županije 2021. – 2027. godine

Osnovani tim za strateško planiranje i radna skupina

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL
Novi dokument odnosit će se na razvoj županije u idućih šest godina

Započela je izrada Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021. – 2027.,strateškog dokumenta na kojem će se temeljiti razvoj najjužnije hrvatske županije u sljedećem razdoblju te će biti usklađen s Nacionalom razvojnom strategijom. Za izradu plana nadležan je novoosnovani tim za strateško planiranje kao i radne skupine iz redova Županije, županijskih institucija i ostalih relevantnih subjekata koji imaju važnu ulogu u regionalnom razvoju županije.

Projekt MoST: Na tri lokacije u Neretvi provedeno ispitivanje saliniteta

Također, uspostavit će se i Partnersko vijeće sastavljeno od javnog, poslovnog i civilnog sektora koje će imenovati župan Nikola Dobroslavić.

– Jedno od temeljnih načela politike regionalnog razvoja je načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora. Partnerstvo podrazumijeva da se proces izrade organizira kao širi društveni proces koji će u proces planiranja uključiti relevantne predstavnike pojedinih društvenih skupina, od uprave, gospodarstva do društvenih djelatnosti i civilnoga društva. Međusobni dogovor i razumijevanje ovih skupina u fazi planiranja će kasnije omogućiti uspješniju provedbu Plana razvoja – istaknuo je Dobroslavić dodavši da se već započelo s analizom stanja, kao i postojećih dokumenata.

Za koordinaciju procesa zadužena je Regionalna agencija DUNEA, koja je izradila Komunikacijsku strategiju i akcijski plan, te je od članova strateškog tima i ostalih relevantnih institucija započela prikupljanje osnovnih podataka po pojedinim sektorima za što kvalitetniju izradu novog dokumenta. U proces izrade uključene su i sve jedinice lokalne samouprave s područja županije, koje će imati redovite kolegije sa županom Dobroslavićem, a planirana su i redovna savjetovanja s Partnerskim vijećem.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Centar za gospodarenje otpadom DNŽ-a Za Lučino razdolje potrošit će se 494 mil. kuna, od čega više od 70% iz EU

Dokument na kojem će se temeljiti razvoj DNŽ-a u sljedećem razdoblju  vezan je za financijsko programsko razdoblje Europske komisije, što otvara brojne mogućnosti za nove strateške razvojne projekte. Trenutačno je na snazi Županijska razvojna strategija DNŽ-a 2016. – 2020., a sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, novi akt mora se donijeti šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja.