Izbornik
Naslovnica Županije Šibensko-kninska 2017 pregleda
sastanak

Park prirode Dinara od sjevernog dijela Knina do Trilja

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL
Izložen je hodogram aktivnosti, od revizije stručne podloge za Park prirode Dinara, izrade geodetske podloge, potrebne izjave za Hrvatski sabor, stavljanja na javni uvid prijedloga i e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara

U gradskoj vijećnici u Kninu krajem lipnja održan je sastanak o postupku proglašenja Parka prirode Dinara. Sastanak je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na inicijativu Šibensko-kninske županije, Grada Knina, Općine Kijevo i drugih susjednih općina. Šibensko-kninska županija i Općina Kijevo još su 2010., kako se navodi, sufinancirali izradu Stručne podloge za zaštitu Dinare, a koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode.

Kopački rit Kopački rit Park prirode posjetilo više od 28.000 ljudi, ali stranaca je manje

– Stručna podloga za zaštitu Dinare kao zaštićenog područja u kategoriji parka prirode osnova je za pokretanje postupka proglašenja zaštite. Prema izrađenoj stručnoj podlozi Park prirode bi se protezao od sjevernog dijela Knina, od Crvene zemlje, do Trilja, preko teritorija navedenih općina i gradova, na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Zaštita ovog područja u kategoriji parka prirode potencijalno ima pozitivne posljedicei za stanovništvo i za lokalno gospodarstvo, i to ponajprije kroz revitalizaciju ekstenzivnog stočarstva, ali i drugih djelatnosti – izvijestili su iz Šibenske županije.

Izložen je hodogram aktivnosti, od revizije stručne podloge za Park prirode Dinara, izrade geodetske podloge, potrebne izjave za Hrvatski sabor, stavljanja na javni uvid prijedloga i e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara, s tim da bi, pod uvjetom da su sve jedinice lokalne samouprave suglasne, zakon mogao biti usvojen sredinom 2020.

Lonjsko polje Centar Crna roda Osekovo Još jedan ulaz u Park prirode Lonjsko polje