Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
U tijeku su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja

Planira se širenje gradskog groblja, akvapark...

Foto: dugoselo.hr
Svi zainteresirani građani do 2. srpnja ove godine mogu dobiti uvid u elaborate prijedloga prostorno-planskih dokumenata u gradskoj vijećnici

Radi se na izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, kao i Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela na okoliš, pa je u tu svrhu prošli tjedan za sve zainteresirane građane održano javno izlaganje u Gradskoj vijećnici.

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Dugog Sela Zbog gubitaka grobarine i grobna mjesta 20 posto skuplje

Kako se sve izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela i strateške studije pokreću na inicijativu Grada, tako je predložena nova zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene za akvapark te nova površina ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja. Predložena je i još jedna nova zona, također gospodarske ugostiteljske turističke namjene, i to za kamp kod jezera Ciglana 3. Novim izmjenama planirana je i nova zona izdvojenog građevinskog područja i to za sunčane elektrane u Maloj Ostrni. Pored toga, planirano je i proširenje groblja Dugo Selo na južnoj strani. Od prometne infrastrukture planirano je produženje trase ceste ispod poduzetničke zone Črnovčak sa spojem na planiranu županijsku cestu te spojna cesta Grada Dugog Sela na planiranu županijsku cestu koja se spaja na rotor kod IKEA-e.

Svi zainteresirani građani do zaključno 2. srpnja ove godine mogu dobiti uvid u elaborate prijedloga prostorno-planskih dokumenata i to u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela, Zorićeva 1, svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

Logopedske tretmane u gradu trenutačno koristi 45 korisnika Dugo Selo dobiva SUVAG-ovu podružnicu