Izbornik
Naslovnica Županije Bjelovarsko-bilogorska
PROGRAM RASPOLAGANJA

Poljoprivrednicima na raspolaganju 760 hektara u zakup na 25 godina

1/2
Foto: Bjelovarsko-bilogorska županija
Dosad je Upravni odjel za poljoprivredu izradio osam Programa raspolaganja poljoprivre-dnim zemljištem, za sedam je stigla suglasnost nadležnog Ministarstva (Općine Kapela, Velika Pisanica, Šandrovac, Velika Trnovitica, Štefanje, Severin i Ivanska), za Općinu Đulovac čeka se suglasnost

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs uručio je ovih dana načelniku Općine Velika Trnovitica Ivanu Markoviću Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Velika Trnovitica koji je izradio županijski Upravni odjel za poljoprivredu. Na općini je sada da provede Program i krene u raspisivanje natječaja vezanih uz državno poljoprivredno zemljište na svom području.

Internet u Čazmi U Čazmi zaživio WiFi4EU Besplatan internet blizu Gradina, gradskog trga...

Maksimalno 50 hektara

Ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Trnovitica iznosila je 961 hektar, a nakon izuzimanja čestica prema očitovanju nadležnih institucija i javno-pravnih tijela na raspolaganju je ostalo 760 hektara. Dakle, riječ je o 760 hektara državne poljoprivredne zemlje, odnosno 2353 katastarske čestice. Program predviđa zakup na 25 godina, a maksimalna površina za zakup po jednom obiteljskom poljoprivrednom domaćinstvu iznosi 50 hektara. Time će poljoprivrednici ostvariti svoje pravo temeljem zakona i doći do mogućnosti raspolaganja zemljištem.

Foto: Bjelovarsko-bilogorska županija

– Koristim priliku da izrazim veliko zadovoljstvo suradnjom sa Županijom i županom. Pokazalo se da su župan i njegove stručne službe koje su odradile ovaj Program poljoprivrednog zemljišta to učinile na najbolji mogući način, a mi smo dobili priliku da idemo u raspisivanje natječaja koje naši poljoprivrednici željno očekuju. Mi smo kao općina pokrenuli postupak izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, međutim u vremenskom tjesnacu nismo uspjeli dobiti sve potrebne dokumente i Županija je tu uskočila i pomogla nam završiti Program – rekao je načelnik općine Velika Trnovitica Ivan Marković.

Inače, Bjelovarsko-bilogorska županija, točnije županijski Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj preuzeo je ishođenje Programa vezanih za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za naših 10 jedinica lokalne samouprave.

Damir Bajs Županija pokrovitelj Na 13. Večeri nacionalnih manjina nastupit će 400 sudionika iz cijele Hrvatske

– Naša županija trenutačno treća je po povlačenju poticaja u Hrvatskoj, vodeća po proizvodnji mesa, mlijeka, meda i mnogih drugih proizvoda. Nama je bitno da državno poljoprivredno zemljište bude u funkciji. Riječ je o otprilike 100 tisuća hektara koje bi trebalo dati na korištenje našim OPG-ovima, poljoprivrednicima i ljudima našega kraja. Da bi se to ostvarilo, nakon niza zakonskih promjena, posljednjom izmjenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu dan je rok po kojem su općine i gradovi morali postupiti tako da su morali donijeti te Programe. Programi koji ne bi u tom roku bili napravljeni predani su Županiji na donošenje i na temelju toga preuzeli smo deset planova općina na području županije i izradili taj Program. Sada je na Općini da raspisivanjem natječaja omogući domaćim ljudima korištenje jednog bogatstva, a državno poljoprivredno zemljište to zasigurno jest – istaknuo je župan Damir Bajs.

U izradi dva programa

Dosad je Upravni odjel za poljoprivredu izradio osam Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, za sedam je stigla suglasnost nadležnog Ministarstva (općine Kapela, Velika Pisanica, Šandrovac, Velika Trnovitica, Štefanje, Severin i Ivanska), za Općinu Đulovac čeka se suglasnost, a dva Programa privode se kraju (Rovišće i Zrinski Topolovac)