Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka
Završen Masterplan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije

Prioriteti su završetak autoceste, drugi kolosijek pruge do Zagreba...

Foto: Sisačko-moslavačka županija
Pet je glavnih ciljeva zadanih ovim masterplanom, među kojima je integracija prijevoza, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš te jačanje sigurnosti svih sudionika u prometu

Završen je Masterplan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, krovni strateški dokument koji se ne bavi konkretnim projektima, već predstavlja podlogu i daje smjernice za prometni razvoj županije u idućih 10 godina. Pet je ciljeva definirano ovim dokumentom.

SIGURNIJA MAGISTRALA Novi skretač za Zaton Veliki, nogostup, rasvjeta i postaja

Prvi je integracija svih oblika javnog prijevoza, drugi se cilj odnosi na unapređenje upravljanja i organizacije u mobilnosti gdje su prioriteti povećanja protočnosti i sigurnost prometa, optimizaciju teretnog prometa i njegovo premještanje iz naseljenih područja. Treći je cilj smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš povećanjem udjela ekološki prihvatljivih i održivih oblika putovanja, a četvrti s odnosi na infrastrukturu, a u Masterplanu su mnogi prijedlozi, od rekonstrukcije i modernizacije prometnica i pruga do širenja cestovne mreže i gradnje obilaznica, za ostvarenje tog cilja. Prioriteti su i unapređenje biciklističke i pješačke infrastrukture. Konačno, peti istaknuti cilj stvaranje je sustava visoke razine prometne sigurnosti, i to organizacijom prometa na željezničko-cestovnim prijelazima, unapređenje signalizacije na prometnicama, premještanje stanica javnog prijevoza s manje preglednih mjesta te infrastrukturno odvajanje pješačkog i biciklističkog od cestovnog prometa.

Župan Ivo Žinić naglasio je kako je da o važnom strateškom dokumentu za budući razvoj županije.

PROSLAVLJEN DAN OPĆINE SUNJA Obnovljene ceste, sagrađeno reciklažno dvorište...

– Iako se ova županija nalazi na strateškom položaju, u središtu Hrvatske, na raskrižju brojnih prometnih pravaca, infrastruktura još nije zadovoljavajuća. Naravno da je ona puno bolja no što je bila prije 25-30 godina, ali razvoj ovog dijela Hrvatske zahtijeva i neke nove strateške smjerove. Vjerujem da su oni, kao i sve želje i potrebe ovog kraja, ove županije, ugrađeni u ovaj Masterplan – kazao je Žinić istaknuvši kao prioritete dovršetak autoceste do Siska, razvoj željezničkog prometa, gradnju drugog kolosijeka pruge Sisak – Zagreb, čime bi se ovo područje još više približilo metropoli.