Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska
HAPIH OTVORIO LABORATORIJE

Pružit će prijeko potrebnu pomoć vinarima

Laboratoriji su otvoreni u prostorima Centra za tlo HAPIH-a u Osijeku
Foto: Osječko-baranjska županija
Organizacija posla u oba laboratorija bit će odrađena u okviru postojećih kapaciteta, odnosno ljudskih potencijala HAPIH-a.

Slavonija i Hrvatsko Podunavlje jedno su od najvažnijih vinogradarsko-vinarskih područja u Hrvatskoj, s 2750 proizvođača grožđa i vina te više od 6000 hektara vinogradskih nasada te tržišnim udjelom od 44 posto od ukupnih količina vina na tržištu.

vino “IN CULTURA VERITAS” Završen međunarodni projekt: Uspješna suradnja 40 vinara

Uz postojeće akreditirane laboratorije na području Zagreba, Splita, Poreča i Dubrovnika, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu uz potporu Ministarstva poljoprivrede prepoznala je važnost otvaranja laboratorija na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Stoga su u prostorima Centra za tlo HAPIH-a u Osijeku otvoreni Laboratorij za fizikalno-kemijske analize vina i Laboratorij za senzorne analize vina. Otvorenjem laboratorija i ubrzavanjem cijelog procesa dobivanja rješenja za stavljanje proizvoda na tržište želi se vinarima izaći u susret i pružiti im prijeko potrebnu pomoć te unaprijediti cijeli vinogradarsko-vinarski sektor na području istočne Hrvatske.

ZNAČAJNO PRIZNANJE Velik uspjeh vinara Moslavine u Londonu

U Osijeku će se obavljati poslovi koji su dio postupka za dobivanje rješenja za stavljanje vina na tržište, od zaprimanja uzoraka i zahtjeva za stavljanje vina na tržište, šifriranje i arhiviranje uzoraka te fizikalno-kemijsko i senzorno ispitivanje do priprema konačnog rješenja.

Obavljaju se administrativne provjere obveznih izjava i prateće dokumentacije zaprimljenih zahtjeva te provjeravaju proizvedene količine grožđa i vina i randmani. Organizacija posla u oba laboratorija bit će odrađena u okviru postojećih kapaciteta, odnosno ljudskih potencijala HAPIH-a.