Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
Županija je ugovorila 1,2 milijarde kuna iz Europske unije

Sagrađeno 11 vrtića, otvorena 
nova radna mjesta, opremljena bolnica, obnovljena kanalizacija

radovi
Foto: Kristijan Toplak
Projekti EU naša su strategija i orijentacija, sve smo snage usmjerili na njih. Gradi se doista na svakome koraku, ističe župan Andrović

Virovitičko-podravska županija ugovorila je 1,2 milijarde kuna, kroz 126 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u fazi financijske perspektive 2014.-2020. Pri tome su na projektnoj razini 53 poduzeća primila potporu iz fondova EU, a time je novozaposleno 137 radnika i ostvarena su 203 nova radna mjesta projektima ruralnog razvoja. Podaci su to Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i HGK.

Master plan funkcionalne regije istočna Hrvatska Strateški dokument za razvoj prometa

Pitka voda za 2146 stanovnika

Realizacijom projekata EU podignuta je kvaliteta života pa tako 26.000 stanovnika Virovitičko-podravske županije ima koristi od obnove 36,4 kilometra kanalizacijske mreže, dok je obnovom i gradnjom vodoopskrbne mreže osigurana pitka voda za 2146 stanovnika. Ugovorena je i gradnja 11 novih dječjih vrtića. Globalno, Virovitičko-podravska županija na petom je mjestu među hrvatskim županijama po ugovorenosti novca iz fondova EU po glavi stanovnika.

Uz obnovu i jačanje postojeće infrastrukture veliki su pomaci u jačanju ljudskih potencijala zahvaljujući potporama iz fondova EU. Tome u prilog govore brojke od 2354 korisnika svih mjera zapošljavanja i 1057 korisnika mjera do 29 godina. Daljnjoj edukaciji i osposobljavanju financiranima iz sredstava Europske unije pristupilo je 515 nezaposlenih, 350 učenika primilo je stipendiju za školovanje u obrtničkim zanimanjima, a 45 za školovanje u STEM području.

Najviše ulaže u zaštitu okoliša, perjanica je u povlačenju novca iz EU, ali i u investicijama Evo po čemu je sve Virovitičko-podravska županija u hrvatskome vrhu

– Tek je to djelić onoga što radimo i planiramo. Projekti su to nastali kao rezultat uspješnog i efikasnog rada Županijske uprave, kao i svih naših institucija i VIDRA-e. Projekti EU su naša strategija i orijentacija, sve smo snage usmjerili na njih. I zbog te skladne sinergije, zahvaljujući i našoj Razvojnoj agenciji VIDRA-i, ali i gradovima i općinama u županiji, imamo odlične pokazatelje. Nikad u našoj županiji nije bilo toliko građevinskih dizalica. Gradi se na svakome koraku – ističe virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Projekt Geo priča

Kao značajniji projekti EU ističu se Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica, za što je osigurano 92,6 milijuna kuna, te Geo priče UNESCO-ova geoparka Papuk sa 65,6 milijuna kuna iz EU. Ugovoreno je 50 milijuna kuna za projekt Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica. Za program zapošljavanja žena Zaželi osigurano je 31,3 milijuna kuna.

Sustav navodnjavanja Kapinci - Vaška II. faza prijavljen na natječaj za novac EU Virovitičko-podravska županija bit će lider u Hrvatskoj s oko 6000 navodnjavanih hektara Zgrada će se nalaziti u krugu bolnice Izdana građevinska dozvola Zavod za hitnu medicinu na jednome mjestu