Izbornik
Naslovnica Županije Splitsko-dalmatinska
Sve veći broj djece u najmlađem gradu u Hrvatskoj

Solin kreće u rekonstrukciju OŠ Vjekoslava Paraća koja obilježava 50 godina rada, a gradit će se i vrtić

1/3
Foto: Jakov Teklić
Sagradit će se dvije učionice razredne nastave i četiri kabineta, četiri učionice predmetne nastave, nova knjižnica, arhiv škole, spremište, blagovaonica...

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Osnovne škole Vjekoslava Paraća i gradnju dječjeg vrtića sklopljen je između Splitsko dalmatinske županije, Grada Solina i OŠ Vjekoslava Paraća. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije, idejnog rješenja objekata i okolnih prometnica te idejnog projekta za lokacijsku dozvolu je 200.000 kn, uvećan za iznos PDV-a. Županija preuzima obvezu sufinanciranja i izrade projektne dokumentacije odnosno u iznosu od 72 posto, a 28 posto je udio Grada Solina.

ULAGANJE HRVATSKIH CESTA Dva kružna toka, rekonstrukcija državne ceste...

Nova sportska dvorana

Osnovna škola Vjekoslava Paraća u Svetom Kaju uskoro će proslaviti jubilarnih 50 godina rada, a kako je infrastrukturno zastarjela više ne udovoljava potrebama za adekvatnim osnovnoškolskim obrazovanjem. Istodobno, područje Mjesnog odbora Sveti Kajo godinama bilježi populacijski rast i s obzirom na sve veći broj učenika izazov je posljednjih godina zadovoljiti potrebe upisa djece.

Kao što je nužna rekonstrukcija škole, u ovom mjesnom odboru nužna je i gradnja još jednog objekta za potrebe predškolskog odgoja. Zahvat gradnje dječjeg vrtića i dogradnje, odnosno rekonstrukcije škole moraju se sagledati istodobno kako bi sadržaji bili kompatibilni.

Foto: Jakov Teklić

U sklopu rekonstrukcije osnovne škole planira se rušenje postojeće sportske dvorane te dogradnja škole. Naime, gradit će se nova dvorana s vanjskim igralištem. Riječ je o gradnji nove dvodijelne školske dvorane te dviju učionica razredne nastave i četiri kabineta, kao i četiri učionice predmetne nastave, novoj knjižnici, arhivu škole, spremištu, blagovaonici, prostoru za više namjena. Ukupno oko 875 metara kvadratnih novog školskog prostora.

Što se tiče novog dječjeg vrtića, gradit će se dvije jedinice za djecu vrtićke dobi, jedna jedinica za djecu jasličke dobi te jedna jedinica za djecu s teškoćama u razvoju. Vrtićki objekt sadržavao bi i prostor za kuhinju, kabinet, spremište.

No rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole i dječjeg vrtića iziskuju i novo prometno rješenje oko škole i budućeg vrtića.

PROJEKT VRIJEDAN ČETIRI MILIJUNA KUNA U energetsku obnovu idu i zgrade Opće bolnice Varaždin stare od 50 do čak 70 godina

Grad Solin već je raspisao poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za analizu dječjeg vrtića i proširenje škole u Svetom Kaju te je za izvođača izabrana tvrtka Roterm d.o.o. Split.

Uz planirane zahvate vezano uz školu i dječji vrtić nužna je i prilazna prometna infrastrukturna rekonstrukcija budući da su sve prilazne ulice uske i u vrlo lošem stanju s aspekta sigurnosti pješaka, što je u blizini odgojno-obrazovnih ustanova iznimno važno. Grad Solin je izradio projektnu dokumentaciju za ove prometnice koja uključuje potrebu gradnje nogostupa kojim bi učenici sigurnije prolazili do škole. Riječ je o prilaznim prometnicama, Ulici sv. Nikole i Ulici Dudini.

Proširenje prometnice

U tijeku je postupak evidentiranja nerazvrstane ceste Ulice Dudini za koju je izrađen idejni projekt za lokacijsku dozvolu. Ulica bi se proširila i novim projektom širina prometnice iznosila bi pet i pol metara u dužini 125 metara, a samom dužinom uz prometnicu izradio bi se i nogostup u širini jedan i pol metar.

Foto: Jakov Teklić

Za Ulicu sv. Nikole Grad Solin je osigurao sredstva u proračunu te je ishodio lokacijsku dozvolu, ali nije pravomoćna zbog žalbe stranke u postupku. Ulica će se proširiti od crkve sv. Anastazija do križanja s Ulicom Dudini čim se dobiju dozvole za gradnju. Širina prometnice iznosila bi pet i pol metara, a sa strane bi bio izveden nogostup u širini jedan i pol metar.

Iz Grada Solina naglašavaju da sredstva nisu nikada bila problem, već dugotrajno rješavanje žalbi i imovinsko-pravnih odnosa.