Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Gospodarenje otpadom

Strateški projekt gradnje centra Biljane Donje

Zadarska županija
Foto: Zadarska županija
Projekt budućeg centra za gospodarenje otpadom na seminaru je predstavnicima jedinica lokalne samouprave predstavila tvrtka Eko d.o.o.

Tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije održala je prvi seminar za predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja obuhvata budućeg centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Cilj seminara bio je informirati dionike o postupku gradnje CGO-a kao i njihovim obvezama u njegovoj realizaciji. Seminar je vodio direktor tvrtke Dino Perović.

HV sanira ceste u Zadarskoj županiji Posljedica poplave Cilj je do početka sezone sanirati većinu oštećenih cesta u dužini od 200 km

Postupci javne nabave koji se odnose na projektiranje i izgradnju CGO-a Biljane Donje te nadzor nad izvođenjem radova na gradnji pretovarnih stanica Biograd na Moru, Gračac i Pag privode se kraju. Predaja ponuda očekuje se u veljači. Projekt gradnje centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377,326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u udjelu od 70,652%.

U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348% te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10%. Na seminaru je istaknuto da je gradnja centra Biljane Donje od strateškog značaja za Zadarsku županiju.   

Božidar Longin Odluka župana Korisnici privatnih domova imaju pravo na 500 kuna mjesečne naknade