Izbornik
Naslovnica Županije Požeško-slavonska
OBILAZE OBJEKTE

Tim statičara iz županije na procjeni šteta od potresa

Foto: pszupanija.hr
Statičari obilaze objekte koje su vlasnici prijavili u za to predviđeni sustav

Nastavljaju se aktivnosti na stvaranju preduvjeta za obnovu potresom stradalih područja.

Projekt za brži razvoj i revitalizaciju Požeško-slavonske županije Akumulacija Kamenska pridonijet će obrani od poplava, navodnjavanju i turizmu

Inženjeri iz Požeško-slavonske županije, točnije djelatnici županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, otišli su procijeniti štete nastale na području općine Jasenovac zbog potresa koji je 28. i 29. prosinca prošle godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, dio Karlovačke i Zagrebačke županije, kao i cijelog niza potresa koji su uslijedili nakon toga i koji, nažalost, traju i danas.

Statičari obilaze objekte koje su vlasnici prijavili u za to predviđeni sustav – aplikaciju za štete na objavljenoj stranici Općine Jasenovac i Sisačkomoslavačke županije kako bi procijenili statičko stanje objekata nakon potresa.