Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska
Ulažu 90 milijuna kuna u dva regionalna centra kompetentnosti

Učenici će lakše naći posao, a poslodavci dobre radnike

Osječko-baranjska županija
Foto: Osječko-baranjska županija
Ovi centri mogu iz fondova EU financirati i 100 posto prihvatljivih troškova za novu opremu i nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, kao i za više konkretne prakse za učenike, ulazak učenika u svijet rada, bolju suradnju s poslodavcima i edukaciju učitelja.

Među 25 strukovnih škola u Hrvatskoj koje će sljedećih 5 godina djelovati kao regionalni centri kompetentnosti, s područja Osječko-baranjske županije odabrane su Elektrotehnička i prometna škola Osijek te Ugostiteljsko-turistička škola Osijek.

Novac iz EU

Ovi centri mogu iz fondova EU financirati i 100 posto prihvatljivih troškova za novu opremu i nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, kao i za više konkretne prakse za učenike, ulazak učenika u svijet rada, bolju suradnju s poslodavcima i edukaciju učitelja. Pridonijet će, tako, višoj kvaliteti strukovnog obrazovanja, ali i gospodarskom rastu i demografskoj obnovi. U tu svrhu kroz operativne programe "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." i "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020" osigurano je oko milijardu kuna, pa su obje škole aplicirale na javni poziv pod nazivom Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, i to za više projektnih aktivnosti.

Započeo vrijedan projekt izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Centar će pokrenuti poljoprivredu, a imat će zasebnu ekološku liniju

– U suradnji sa Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije obje su škole pripremile projekte koji predstavljaju maksimalno korištenje sredstava europskih fondova, a pripremaju i korištenje drugih izvora financiranja kojima će se povećati kompetencije, osobito nastavnog osoblja, kao i uvjete za nastavak obrazovanja nakon završene srednje škole i za cjeloživotno obrazovanje. Sigurni smo da će se rezultati koji će se ostvariti implementacijom ovih projekata vrlo brzo vidjeti i na tržištu rada, te da će to poslodavci prepoznati, na vrijeme kontaktirati sa školom i učenicima te u budućnosti još brže i lakše pronalaziti kvalitetne zaposlenike – kaže zamjenik župana Petar Lagator.

Uložili 5,3 milijuna kuna u sportske terene i dječja igrališta Bolji uvjeti i za učenike i za sportaše

Dogradnja škole i doma

Između ostalih aktivnosti, Elektrotehnička i prometna škola Osijek priprema gradnju i opremanje novog krila škole, od 2200 kvadrata na 4 etaže, a prijavljen je iznos od 29,942.296 kuna. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek planira rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje Učeničkog doma na lokaciji Lučki prilaz 1 te prostora škole u Ulici Matije Gupca 61, a prijavljen je iznos od 24,281.267 kuna. Škole su se prijavile i na dva poziva u okviru Europskog socijalnog fonda za modernizaciju ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Ukupni planirani iznos za RCK Elektrotehnička i prometna škola Osijek iznosi 35 milijuna kuna, a 55 milijuna kuna za RCK Ugostiteljsko-turistička škola Osijek.