Izbornik
Naslovnica Županije Dubrovačko-neretvanska
Knežev dvor u Stonu imat će novu namjenu

Ugovori s izvođačem na projektu interpretacijskog centra u Stonu

Foto: Dubrovačko-neretvanska županija
Knežev dvor u Stonu osmišljen je kao interpretacijski centar koji treba pridonijeti očuvanju, valorizaciji i promociji prirodne i kulturne baštine Stona i Pelješca, posebno one vezane za proizvodnju i posluživanje hrane i vina

Ugovori za građevinske radove u Kneževu dvoru u Stonu i stručno-tehnički nadzor potpisani su u sklopu projekta TAKE IT SLOW – Životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj, koji Dubrovačko-neretvanska županija provodi kao vodeći partner u suradnji s još 12 partnera iz Hrvatske i Italije.

Knežev dvor u Stonu osmišljen je kao interpretacijski centar koji treba pridonijeti očuvanju, valorizaciji i promociji prirodne i kulturne baštine Stona i Pelješca, posebno one vezane za proizvodnju i posluživanje hrane i vina. U sklopu TAKE IT SLOW projekta odradit će se prva faza radova koja obuhvaća dio zgrade Kneževa dvora: multifunkcionalna dvorana u prizemlju s pripadajućim sanitarnim čvorom. Potpisana vrijednost ugovora za građevinske radove s izvođačem Posta d. o. o. je 381.060 EUR s PDV-om. Usluga stručno-tehničkog nadzora na navedenim radovima, izvođača Geoing d. o. o., je 8137,50 EUR s PDV-om.

Fokus projekta je na razvoju održivog turizma u malim zajednicama na otocima, obali i unutrašnjosti uz Jadransko more, bogatima materijalnom i nematerijalnom baštinom koje su očuvale autentični životni stil. Dubrovačko-neretvanska županija na raspolaganju ima 869.230 eura. 

Dubrovačko-neretvanska županija Prva brodica za hitnu pomorsku medicinsku službu Ruralni turizam Prijam kod župana za dobitnike Suncokreta financijska potpora Sa sedam udruga ugovori od 56.000 eura