Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska
POMOĆ POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU

Za Banovinu 200.000 kn

Foto: Maja Muškić
Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu, što će koristiti poduzetnicima

Minutom šutnje za žrtve potresa započela je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova. Na prijedlog gradonačelnika Marina Mandarića i predsjednika Vijeća Pave Cindrića usvojen je Zaključak o dodjeli pomoći potresom pogođenih područja u iznosu od 200.000 kuna.

Za potpore u poljoprivredi i gospodarstvu u tri godine isplaćeno šest milijuna kuna Pomoć za očuvanje radnih mjesta i u 2021.

Vijećnici su, nadalje, usvojili Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đakova za 2020. – 2026. Njome se određuju ciljevi i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đakova, uzimajući u obzir njegove gospodarske i razvojne interese. Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. Njome je Grad želio jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa za petu zonu koja iznosi 1,00 kn/m3 proširiti i na gospodarstvenike koji nisu do sada bili obuhvaćeni, kako bi im smanjio obračun komunalnog doprinosa i samim time pomogao poslovanju.

Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đakova, te prijedlog Odluke o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đakova na dimnjačarskom području II. Grada Đakova. Usvojen je i Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Đakova te prijedlog Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2021..