Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Prihvaćen proračun Grada Dugog Sela za 2019. od 116,8 milijuna kuna

Za obilaznicu Puhovec 14 milijuna kuna

U proračunu je Predviđeno i tri milijuna kuna za gradnju pomoćnog igrališta NK Dugo Selo s umjetnom travom

Održana je redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela pod predsjedavanjem Darjana Budmira, te u nazočnosti gradonačelnika Nenada Paniana, njegovih zamjenika i vijećnika. Većinom glasova, uz jedan suzdržan, prihvaćen je proračun za 2019. godinu u iznosu od 116,8 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici godišnjeg budžeta iznose 116,861.474 kune, pri čemu prihodi poslovanja iznose 95,921.135 kuna – izvijestio je resorni pročelnik Dean Dragičević.

u sklopu projekta "radost življenja" Dvorana KUD-a "Preporod" i POU Dugog Sela dobivaju pristupne rampe

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 116.291.474 kune. Rashodi za zaposlene, u smislu visina plaća zadržani su na razini ranijih godina.

Kod rashoda koji su planirani za kapitalne projekte iz fondova EU ostvarenje ovisi o odobrenim sredstvima na pojedinim natječajima. Grad ponovno namjerava prijaviti sve do sada nerealizirane projekte, te su stoga planirana sredstva u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 53 milijuna kuna.

Osim plana gradnje i plana održavanja izdvojeni su projekti Obilaznica Puhovec (14 milijuna kuna), energetske obnove zgrade Gradske uprave, Glazbene škole i Pučkog otvorenog učilišta, a riječ je o projektima koji bi se s 85 posto udjela trebali financirati iz fondova EU.

Identičan iznos izdvajanja predviđa se i za društvene djelatnosti od čega su najveći iznosi za KIC (14 milijuna kuna) i za rad dječjeg vrtića (više od 12 milijuna kuna). Predviđeno je i tri milijuna kuna za gradnju pomoćnog igrališta NK Dugo Selo s umjetnom travom.

Split za 130 milijuna kuna veći od ovogodišnjega Izglasan proračun od 1,1 milijardu kuna, evo što je sve u planu