Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka 1493 pregleda
Ogulin prvi na redu za gradnju retencije

Za obranu Karlovca od poplava treba riješiti čak 11.000 imovinsko-pravnih odnosa

Poplava Ogulin
Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
Gradnja retencije stoji oko 15 milijuna eura i podrazumijeva gradnju četiriju objekata - branu, preljevnu građevinu i dva zaštitna zida, za željezničku prugu i ribogojilište, a u cijeni je i trošak premještaja 11 obiteljskih kuća, dijelova dalekovoda i niskonaponske mreže

Gradovi Karlovac i Ogulin jedini u Hrvatskoj nemaju izgrađen sustav obrane od poplave. Imaju planove, nacrte i projekte već desetljećima, no nebranjeni su. Zadnja poplava sredinom rujna u Ogulinu, koja je gradu donijela oko 30 milijuna kuna štete, aktualizirala je problem. Prema najavama karlovačkog župana Damira Jelića, problem se mora hitno rješavati. Ogulin je prvi na redu pa bi za dvije godine trebao imati izgrađenu retenciju Hreljin, odnosno sustav obrane od poplava.

- Prvi puta udruženo nastupaju Grad, Županija, Ured državne uprave i Hrvatske vode. Čak deset pravnika koji rade u tvrtkama Karlovačke županije pomagat će da se riješe imovinsko – pravni poslovi i otkup zemljišta. Sljedeća je faza izvlaštenje, zatim rad inženjera koji završavaju projekt gradnje retencije Hreljin, Karlovačka će županija odmah potom izdati potrebne građevinske dozvole, kako bi se mogao tražiti novac za retenciju, nakon čega idemo u natječaj, biramo izvođača i izdajemo uporabnu dozvolu. Iza svih tih osam faza stoje imena ljudi, poslovi su mjerljivi i to moramo napraviti u najkraćem roku – kazao je župan Damir Jelić.

Gradnja retencije stoji oko 15 milijuna eura i podrazumijeva gradnju četiriju objekata - branu, preljevnu građevinu i dva zaštitna zida, za željezničku prugu i ribogojilište, a u cijeni je i trošak premještaja 11 obiteljskih kuća, dijelova dalekovoda i niskonaponske mreže. Retencija će moći primiti 6,5 milijuna prostornih metara vode Gornje Dobre i Vitunjčice uzvodno od Ogulina.

Gradonačelnik Dalibor Domitrović kazao je kako je do sada 60 posto, od 790 katastarskih čestica koje su na području retencije, otkupljeno, te četiri od 11 obiteljskih kuća.

- Kada završimo posao u Ogulinu, pravnici dolaze u Karlovac gdje je za potrebe gradnje sustava za obranu od poplava potrebno riješiti čak 11.000 imovinsko – pravnih odnosa – kazao je župan Jelić. Karlovački sustav vrijedan je čak 670 milijuna kuna.