Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Javni poziv do 23. travnja

Za programe u kulturi osigurano 3,2 milijuna kuna

Stjepan Kožić
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Županija financira programe knjižnične, izdavačke i muzejsko-galerijske djelatnosti, zaštite kulturnih dobara...

Zagrebačka je županija objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi. Prijedlozi programa primaju se do 23. travnja, a za tu namjenu Proračunom je osigurano 3,2 milijuna kuna. Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za manifestacije u kulturi.

Održana konferencija “Energetska vizija za budućnost” U energetsku obnovu triju domova zdravlja i sedam škola u županiji uloženo je 85,6 milijuna kuna

Pravo na podnošenje programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine. Na natječaj se može prijaviti elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici eprijave.hr. Pritom je potrebno ispuniti odgovarajući obrazac i učitati propisanu dokumentaciju u sustav za prijavu projekata. Nakon dovršetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i poslati u roku od sedam dana, bez priložene propisane dokumentacije. Prijavni obrazac šalje se preporučenom poštom na adresu:

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10000 Zagreb s naznakom “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2019. Prijaviti se na natječaj može i putem pošte. Pritom je potrebno popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom poslati na navedenu adresu, najkasnije do 23. travnja ove godine. Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavljeni obrasci dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke županije, a više se informacija može dobiti na broj telefona 01/6009-417. 

Obrtnički sajam Strukovne škole daju mladima “kruh u ruke”