Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
PRIJAVITI SE MOGU GRADOVI I ŽUPANIJE DO ISTEKA SREDSTVA

Za projektnu dokumentaciju do 280.000 kuna

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Javni poziv vrijedan je dva milijuna kuna

Bilo da se radi o uvođenju širokopojasnog interneta ili energetskoj obnovi kakve društvene zgrade, Zagrebačka će županija sufinancirati troškove izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i ostalih izvora. Radi se o javnom pozivu vrijednosti od dva milijuna kuna, otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2. studenoga.

U tijeku je izgradnja osnovne škole vrijedne 17,8 milijuna kuna Osnovci iz Luke od jeseni će na nastavu ići u jednoj smjeni

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog javnog poziva su gradovi i općine s područja županije, koji do dana prijave na javni poziv imaju ugovoren, odnosno naručen ili izrađen dokument koji je sastavni dio projektne dokumentacije za projekt koji će se (su)financirati sredstvima iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora, a sufinanciraju se dokumenti poput studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, tehnički elaborati, glavni i izvedbeni projekt i slično.

– Bez dokumentacije, koja često iziskuje znatna sredstva, nema EU projekata! Posebno veseli kad vidimo da sredstva koja su dodijeljena našim gradovima i općinama imaju vidljive tragove na terenu. Reciklažno dvorište u općini Orle otvoreno je početkom ove godine, izgradnja dvorane u Zaprešiću praktički je završena, a vrtić u Jalševcu Nartskom u Rugvici u odmakloj je fazi gradnje – rekao je župan Kožić istaknuvši samo mali dio projekta čiju je dokumentaciju sufinancirala Zagrebačka županija. Visina iznosa sufinanciranja troškova izrade projektne dokumentacije utvrđena je, inače, sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, s tim da one u I., II., III. i IV. stupnju imaju stopostotni udio. Svaki prijavitelj može prijaviti najviše četiri dokumenta za sufinanciranje, a maksimalan iznos potpore po prijavitelju iznosi 280 tisuća kuna.

NA REDU SU LIPOVAC I ERVENICA Ugovori o javnoj nabavi za sustave navodnjavanja

Prijava na natječaj obavlja se elektronički, putem sustava ePrijave, tako da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ePrijave.