Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Novi projekt

Zadarska županija dobiva veleposlanika kulture

Zadarska županija
Foto: Zadarska županija
Župan Stipe Zrilić na kolegiju je pohvalio rad svih ustanova, njihov aktivan i kreativan pristup te naglasio da Županija nastoji imati dobre odnose sa ustanovama

Izvješća o radu više ustanova kojima je osnivač Zadarska županija za 2016 te športske zajednice i zajednice Tehničke kulture Zadarske županije bila su tema sjednice Kolegija župana. 

Dobru suradnju sa županijom istaknuo je posebno predsjednik  Zajednica tehničke kulture Duško Kraljev koji je rekao kako je važniji dobar odnos sa Županijom od financijskih sredstava koja su na raspolaganju. Župan Stipe Zrilić pohvalio je rad svih ustanova, njihov aktivan i kreativan pristup te naglasio da Županija nastoji imati dobre odnose s ustanovama.

- Rad naših ustanova usmjeren je prema velikom broju naših građana i stoga je jako bitan jer bi županije trebale služiti svojim građanima - istaknuo je župan Stipe Zrilić, priopćili su iz Zadarske županije.

Vodeći se činjenicom kako se većina kulturnih programa u Zadarskoj županiji održava na području Grada Zadra s koncentracijom na Poluotoku, Županija pokreće projekt "Veleposlanik kulture za Zadarsku županiju za sezonu 2017./2018"

- Projektom bi se potaknula mobilnost kulturnih sadržaja na širem prostoru Zadarske županije. Ovo je prva ovakva priča u Hrvatskoj - naglasio je pročelnik Ivan Šimunić navodeći primjer programa koji treba pokrivati najmanje četiri kulturne djelatnosti te uključivati najmanje deset kulturnih događaja u sezoni na najmanje šest jedinica lokalne samouprave.

Veleposlanik kulture je osoba koja osmišljava, upravlja i provodi Program kulturnih događanja za sezonu 2017./2018., a bit će odabran putem javnog poziva. Za provođenje ove Odluke u Proračunu Županije osigurano je 50 tisuća kuna.