Izbornik
Naslovnica Županije Bjelovarsko-bilogorska
Za energetsku obnovu u školstvu i zdravstvu

Županija se prijavila za 25 milijuna kuna iz EU

Foto: Bjelovarsko-bilogorska županija
Županija i njezine ustanove projekte su prijavile u prvoj minuti nakon što se otvorio natječaj

Bjelovarsko-bilogorska županija ima ugovorenih pola milijarde kuna europskih projekata, a najveći dio sredstava odnosi se na ulaganja u županijsko školstvo i zdravstvo. Svaki europski projekt financira se iz tri izvora, a riječ je o europskim sredstvima, sredstvima same Županije te novcu koji Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava u Fondu za sufinanciranje provedbe europskih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Brojna ulaganja u prostore, opremu i kadrove novogradiške Opće bolnice Energetska obnova internog odjela, kirurgije, pedijatrije, ali i nove te stare bolnice

Na posljednji natječaj Fonda za sufinanciranje Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je 26 projekata energetske obnove u školstvu i zdravstvu ukupne vrijednosti 68 milijuna kuna, a zatražena sredstva za sufinanciranje, pored već osiguranih europskih sredstava, iznose 25 milijuna kuna. Riječ je o mahom energetskoj obnovi školskih ustanova, a među zatraženim sredstvima za sufinanciranje je i energetska obnova Doma za starije osobe Bjelovar.

Bjelovarsko-bilogorska županija i njene ustanove svih 26 projekata za sufinanciranje prijavile su odmah po otvorenju natječaja, točnije u prvoj minuti, kako bi se otvorila mogućnost odobrenja svih zatraženih 25 milijuna kuna. Naime, prema uvjetima natječaja u kojemu je osigurano 300 milijuna kuna za sve prijavljene projekte na razini cijele Hrvatske, sredstva će biti osigurana po redoslijedu prijava do utroška sredstava.

Ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu Nova dijagnostička i tehnička oprema za 62 ordinacije na području županije