Izbornik
Naslovnica Županije Šibensko-kninska
DODJELA NOVCA

Županijskom Centru za razvoj marikulture 4,5 milijuna kuna

Foto: Šibensko-kninska županija
Razvoj marikulture u Šibensko-kninskoj županiji jedan je od strateških prioriteta razvoja regije te čini dio Razvojne strategije Šibensko-kninske županije do 2021.

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede donijela je Odluku o dodjeli sredstava kojom se projektu uspostavljanja Centra za razvoj marikulture Šibensko-kninske županije dodjeljuje potpora u najvišem iznosu od 4,541.400 kuna.

Održana online konferencija „Inovacijama do regionalnog razvoja“ Prvi u Hrvatskoj donijeli su plan upravljanja obalnim područjem

– Izuzetno smo sretni što je prošao naš dugo i pomno pripremani projekt Centra za razvoj marikulture, a posebno smo zadovoljni što je za njega odobreno 100% iznosa za koji smo se prijavili. Ukupan iznos projekta, odnosno 4,541.400 kuna, financira se iz EU i nacionalnih sredstava, što znači da neće biti potrebno da ga sufinancira Županija. Tim projektom sagradit će se i opremiti Purifikacijski centar u uvali Sveti Petar u Šibeniku, kojim ćemo dobiti bolji standard u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, što je u školjkarstvu naročito važno. Zahvaljujem i čestitam svima koji su bili uključeni u rad na pripremi projekta. Sada nas čeka realizacija, čemu se posebno veselimo – kazao je župan Goran Pauk.

VELIKI USPJEH U Šibeniku završeni kapitalni projekti: Otvoren Trokut i izgrađena podzemna garaža u središtu grada

U sklopu Centra za razvoj marikulture putem ovog projekta na području grada Šibenika, unutar utvrđenog lučkog područja u uvali Sveti Petar sagradit će Purifikacijski centar opremljen linijom strojeva za prihvat, čišćenje i pakiranje školjaka i sustavom za depuraciju te će se definirati upravljačka struktura Centra i usluge koje će Centar pružati korisnicima, najvećim dijelom uzgajivačima školjaka u Šibensko-kninskoj županiji. Razvoj marikulture u Šibensko-kninskoj županiji jedan je od strateških prioriteta razvoja regije te čini dio Razvojne strategije Šibensko-kninske županije do 2021. Svrha uspostavljanja Centra jest na okolišno održiv način unaprijediti i poboljšati kvalitetu i količinu marikulturnih proizvoda.