Izbornik
Naslovnica Gradovi Novalja
PROJEKT POBOLJŠANJA VODOVODNE INFRASTUKTURE

Aglomeracija – najveći komunalni projekt u povijesti Novalje

Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Sagradit će se noav vodosprema od 5000 metara kubičnih, novi biološki pročistač te kanalizacija mreža u dužini cca 50 km

Proteklih nekoliko desetljeća na području Grada Novalje došlo je do znatnog povećanja stambenih i turističkih kapaciteta što je u mnogočemu opteretilo komunalnu infrastrukturu grada. Ukupna potrošnja vode u ljetnim mjesecima na području Novalje, a i cijelog otoka, približila se gornjoj granici maksimalnih količina vode koje dolaze na otok.

ZA LJEPŠI GRAD Skupili oko 450 tona odbačenog otpada

Značaj projekta

Nadalje, sustav zbrinjavanja otpadnih voda kojim je zasad pokriveno u najvećem dijelu samo naselje Novalja temelji se na postojećem pročistaču otpadnih voda koji je zastario što tehnološki, što kapacitetom i ima samo mehaničku funkciju. Ostala naselja na području grada nemaju mrežu za zbrinjavanje otpadnih voda, a upravo zbog toga najugroženiji su paška uvala i naselja Barbati. Stoga se krenulo u projekt aglomeracije koji je također obuhvatio i sanaciju postojećeg sustava odvodnje na području naselja Novalja. Riječ je o najvećem kapitalnom projektu u povijesti Novalje koji se sufinancira sredstvima fondova Europske unije, Hrvatskih voda, ministarstva i Grada Novalje, ističu iz gradske uprave. Važnost projekta za sve stanovnike Novalje i okolnih mjesta pojašnjava gradonačelnik Ante Dabo.

– Projekt Aglomeracije Novalja, odnosno projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Grada Novalje, najveći je kapitalni projekt od osnutka Grada. Ulaskom u EU 2013. u Hrvatskoj je počelo korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova na koje smo promptno reagirali i počeli pripremati taj veliki infrastrukturni projekt. Ključne točke projekta su rješavanje najvažnijeg vodoopskrbnog problema, a to je nova vodosprema od 5000 m³, zatim novi biološki pročistač kojim se postižu najviši standardi zbrinjavanja otpadnih voda te izgradnja kanalizacijske mreže u dužini od cca 50 km koja rješava sustav odvodnje u naseljima Barbati, Caska i Stara Novalja. Posebno naglašavam gradnju mreže za naselja Caska i Barbati čime će se dostići najviši ekološki standardi zaštite paške uvale. Izrada studije i projektne dokumentacije te prijava projekta trajali su pet godina, a nakon zaključivanja 4 od 6 ugovora izvođenje projekta započelo je polovicom 2020. Vjerujemo da će projekt biti završen i pušten u funkciju do kraja 2023., a najkasnije do početka turističke sezone 2024. – zaključuje gradonačelnik Dabo.

KUĆICE ZA KNJIGE Prolaznici mogu ostaviti svoju knjigu ili pak posuditi neku ostavljenu, pročitati je i, ako to žele, vratiti je natrag u kućicu za – knjige

– U danima maksimalne potrošnje pitke vode dolazi do gotovo potpunog pražnjenja vodospreme Komorovac, tako da se otežava vodoopskrba stanovništva i turista tijekom ljetnih mjeseci na području cijelog otoka. Gradnjom nove vodospreme Komorovac II, nove procrpnice te sanacijom postojeće vodospreme osigurat će se dovoljna količina pitke vode kako vodoopskrbnog sustava Novalje tako i ostatka otoka Paga. Kapacitet postojeće vodospreme iznosi 1000 m³, a nova koja se gradi ima kapacitet 5000 m³. Novom procrpnicom omogućit će se dodatnih 50 litara u sekundi dopreme vode s kopna na otok Pag. S ovim dijelom projekta doprema vode na otok iznosila bi 290 litara u sekundi, za razliku od sadašnjih 240 litara u sekundi, što bi znatno pridonijelo boljoj i učinkovitijoj opskrbi pitke vode.

U projektu aglomeracije jedan od 6 tendera jest i gradnja novog biološkog pročistača otpadnih voda čija je procijenjena vrijednost 76 milijuna kn bez PDV-a. Ovakav pročistač omogućuje pročišćavanje otpadnih voda do razine sanitarne uporabe.

Projektom će se realizirati postavljanje 36 km gravitacijskih cjevovoda, 12 km tlačnih cjevovoda, 3 km vodovodnih cjevovoda te18 novih crpnih stanica. Do sada su završeni radovi na gradnji nove procrpnice, te su napravljeni temelji za gradnju nove vodospreme. Financijska konstrukcija zatvorena je tako da se europskim novcem financira 70% projekta, dok s po 10% participiraju Ministarstvo gospodarstva, Hrvatske vode d.o.o. i Grad Novalja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 281 milijun kn bez PDV-a. Realizacija se odvija u skladu s planom i dinamikom.

– U naseljima Metajna, Zubovići, Kustići, Vidalići i Caska ne postoje objekti sustava javne sanitarne odvodnje. Ovim projektom, nakon dugih 30 godina čekanja, realizirat će se gradnja sustava odvodnje otpadnih voda. Ovo je najveći projekt u povijesti Novalje i iznimno je zahtjevan – od izmjene prostorno-planske dokumentacije do samog projekta. Djelatnici Komunalija d.o.o. i Grada Novalje više su godina radili na pripremnim radnjama u smislu rješavanja brojnih imovinsko-pravnih predmeta, izrade projektne dokumentacije i prijave samog projekta. Do sada su ova naselja koristila septičke jame, no civilizacijski dosezi vremena u kojem živimo nalažu rješavanje ovog problema. Tim više što je cijela Novalja iznimno okrenuta turizmu, ali ne smijemo zanemariti ni ekološki i zdravstveni aspekt – ističu iz gradske uprave.

Stara Novalja

Zbog specifičnog geografskog položaja u dubokom zaljevu i poroznog tla, Stara Novalja je vrlo zahtjevna u smislu rješavanja kanalizacije i otpadnih voda. Otprilike polovica naselja ima riješenu kanalizacijsku mrežu već osam godina, a ovim projektom cijela Stara Novalja rješava problem mreže odvodnje otpadnih voda.

Naime, planirano je preusmjerenje otpadnih voda koje dolaze iz Stare Novalje, a sada idu Škopaljskom ulicom prema centru grada, novim smjerom prema gradskoj obilaznici do Slatinske ulice prema pročistaču na Vrtiću. Projekt se odvija u pet faza gradnje. Prva faza je završena i nije predmet ovog projekta. Do sada je položeno 184 metra kanalizacijskih cijevi, izvedeno je 15 odvojaka za kućne priključke kanalizacije, sanirana su 143 metra cijevi vodovoda i izvedeno 12 odvojaka za kućne priključke vode, istaknuli su iz gradske uprave.

POTPISAN UGOVOR Nova biciklistička staza od Trga Slavija do Memorijalnog groblja

– Do kraja ove godine u suradnji s Hrvatskim vodama i Ministarstvom planiramo prikupiti potrebnu dokumentaciju koja će biti potrebna za prijavu novog projekta zbrinjavanja otpadnih voda za naselja Lun i Jakišnicu, uključujući Tovarnele, Gager i Stanišće. Već sad možemo sa sigurnošću reći da će taj sustav biti odvojen od sustava Novalje i da će biološki pročistači biti projektirani isključivo za potrebe ovih naselja. Realizacijom projekta aglomeracije Lun – Jakišnica koji je daleko manjeg obuhvata, kao i završetkom ovog projekta, sva bi naselja na području Novalje imala mrežu odvodnje otpadnih voda, što je u hrvatskim okvirima pravi raritet. Odgovorna gradska uprava mora se uhvatiti u koštac s realizacijom ovakvih kapitalnih i skupih projekata. Važno je istaknuti da ovo nisu samo kozmetičke promjene, već ovaj projekt nudi prijeko potreban temelj za daljnji razvoj Novalje. Projektom aglomeracije gradi se temelj koji će desetljećima poslužiti kao dobra osnova za nadogradnju svih budućih razvojnih projekata. Zdravstveni, turistički, ekonomski i ekološki aspekt ovog projekta nemjerljiv je dobitak za sve građane Novalje – istaknuo je gradonačelnik.

Dosad je položeno 3018 metara glavnog kolektora

– Sanitarnu odvodnju obilaznice čini sustav gravitacijskih glavnih i priključnih kolektora, čija se izvedba planira u tri faze. Ukupna duljina gravitacijskog kanala glavnog gravitacijskog kolektora iznosi nešto više od tri kilometra. Trasa novoprojektiranih kanala predviđena je sjevernim prometnim trakom obilaznice jer su južnim trakom već postavljeni drugi podzemni infrastrukturni vodovi (telefonska i naponska mreža). Do sada je položeno 3018 metara glavnog kolektora i izvedeno 109 odvojaka za kućne priključke, provedene su tlačne probe, a u fazi su pripremni radovi na sanaciji kolničke konstrukcije obilaznice – ističu iz Grada.

Povoljniji protoci i tlakovi u vodoopskrbnoj mreži Novalje

– Ukupna dužina planiranog cjevovoda iznosi 2894 metra. Posredstvom zasunskih okana, koja se predviđaju duž trase cjevovoda, dodatno će se spojiti vodoopskrbni ogranci Trpimirovom, Škopljanskom i Vodovodnom ulicom te ogranci položeni Zaglavarskim, Poljskim i Caskinim putem. Time će se realizirati osjetno povoljniji protoci i tlakovi u kompletnoj vodoopskrbnoj mreži grada Novalje, te će se ujedno omogućiti i rješavanje vodoopskrbe novih potrošača. Sukladno potrebama, moguće je kasnije planiranje i izvedba dodatnih ogranaka na novoj dionici čime će se postići daljnje poboljšanje i ujednačenost pogonskih uvjeta u vodovodnoj mreži.