Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
POKRENUTA JAVNA RASPRAVA o uređenju BRANITELJSKOG NASELJA NA NUNCIJATI

Blizu rješenje prepreke za dodjelu zemljišta braniteljima

Foto: Grad Dubrovnik
Grad Dubrovnik će izraditi jedinstveni projekt za gradnju građevina kojim će se osigurati usklađeni vizualni identitet građevina i jedinstveno krajobrazno uređenje

Grad Dubrovnik, putem nadležnog Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pokrenuo je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. Konačni prijedlog plana potom će se uputiti na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja dok će se HIA u paralelnom postupku uputiti UNESCO-u na ishođenje pozitivnog mišljenja, nakon čega će se UPU dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. Njegovim usvajanjem uklonit će se i posljednja prepreka za dodjelu zemljišta braniteljima.

Dubrovnik Grad nabavlja udžbenike i radne materijale za osnovnoškolce

Naime, nakon što je UNESCO u lipnju 2018. utvrdio obuhvat „buffer“ zone, stvoreni su preduvjeti za izradu stručnih smjernica i nastavak postupka izrade UPU-a. Provedeno je više stručnih analiza te je održan niz radnih sastanaka s Ministarstvom kulture na temelju kojih je izrađena nova koncepcija prijedloga plana za javnu raspravu, a u studenom 2019. usvojene su izmjene i dopune GUP-a kojima je na području Nuncijate ucrtana nova trasa spojne ceste za ovo naselje.

Jedan od prvih ljetnikovaca Dubrovačke Republike Za ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda 100 tisuća kuna

Grad Dubrovnik izradit će jedinstven projekt za gradnju građevina unutar obuhvata plana kojim će se osigurati usklađeni vizualni identitet građevina i jedinstveno krajobrazno uređenje pojedinih cjelina, a ujedno ubrzati i olakšati postupak ishođenja pojedinačnih akata za gradnju i cjelokupni proces stambenog zbrinjavanja branitelja.