Izbornik
Naslovnica Gradovi
PROJEKT "ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO"

Grad Belišće i policija zajedno u prevenciji

Foto: Grad Belišće
Različitim aktivnostima provodit će se programi primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja

Gradonačelnik Belišća Dinko Burić i načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece potpisali su nedavno sporazum o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preventivnih projekata pod nazivom "Zajedno više možemo". Potpisivanju sporazuma, ali i još jednoj potvrdi odlične suradnje Grada Belišća i policije, nazočili su zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, načelnik Policijske postaje Belišće Vlado Krznarić te policijski službenik Odjela za prevenciju PU osječko-baranjske Robert Škorvaga.

Veliki korak k realizaciji vrijednog projekta Tvornica tissue papira vrijedna 17,6 milijuna kuna uskoro u Belišću

Svi su se oni složili kako različiti oblici rizičnog ponašanja zahtijevaju provedbu suvremenog kompleksnog programa prevencije, edukacije, rehabilitacije i resocijalizacije aktivnim sudjelovanjem svih relevantnih organizacija.

Nositelj preventivnih projekata "Zajedno više možemo" je PU osječko-baranjska. U sklopu različitih aktivnosti provodit će se programi primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja, s naglaskom na prevenciju imovinskih delikata, posebice prijevara građana treće životne dobi na kućnom pragu, prevenciju obiteljskog nasilja, prevenciju zloporabe sredstava ovisnosti, odnosno alkohola, droge i kocke, prevenciju u cestovnom prometu te edukaciju o kaznenopravnoj zaštiti djece i mladih.

NAKON ULOŽENIH VIŠE OD 35 MILIJUNA KUNA, OVE GODINE ULAŽE SE JOŠ 16,7 Stiže poduzetnička zona Pisarovina

Zajedno s Gradom Belišćem policija će provoditi nacionalne i lokalne preventivne projekte koji su u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima Policijske uprave osječko-baranjske i Policijske postaje Belišće. U Vijeću za prevenciju grada Belišća usuglašeno je da će se provesti šest preventivnih projekata: Zajedno u zaštiti osobne imovine, Alkohol, vandalizam i nasilje među mladima, Živim život bez nasilja, Sigurnost u cestovnom prometu, Biciklirajmo biciklističkom te Budi navijač, a ne razbijač.