Izbornik
Naslovnica Gradovi Zaprešić
Za zeleni Zaprešić

I najmlađi učili kako odvajati otpad

Odvajanje otpada
Foto: Grad Zaprešić
Vrijednost projekta je 540.000 kuna, a 85% financira se iz Kohezijskog fonda

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Zaprešiću sufinanciranje projekta “Za zeleni Zaprešić” kojim se planira putem izobrazno-informativnih mjera educirati i informirati građane o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Poseban naglasak stavljen je na sprečavanje nastanka otpada, njegovo pravilno odlaganje u kućanstvima, kućno kompostiranje te ponovnu upotrebu predmeta, a sve kako bi se smanjile ukupne količine nastalog otpada. Procijenjena vrijednost projekta je 54.000 kuna, a sufinanciranje iz europskog Kohezijskog fonda odobreno je u maksimalnom iznosu od 85%.

Dubravica Energetska obnova Do ljeta 2019. zgrada Općine bit će kompletno adaptirana

Planiranim aktivnostima poput izrade i distribucije letaka, vodiča i plakata, informiranja putem mrežnih stranica, televizijskih i radijskih emisija i reklama, predstava za predškolsku djecu i izrade edukativnih slikovnica namjera je doprijeti do svih generacija i skupina građana te tako povećati njihovu svijest o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada kako bi ono bilo racionalno, učinkovito, ekonomski isplativo te ne bi predstavljalo opterećenje kapacitetu odlagališta otpada.

Briga o sportašima u Zaprešiću Nakon logopedske uskoro dobivaju i sportsku ambulantu

Naime, postojeći način prikupljanja komunalnog otpada još nije u cijelosti usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpada, Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. te Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom jer korisnici nisu dovoljno informirani niti educirani o mjerama sprečavanja nastanka otpada te je nužno izgraditi svijest o odgovornom ponašanju, posebice kod mlađih generacija predškolskog i školskog uzrasta.

Oba kluba imaju za cilj potaknuti ljude na rekreaciju i omogućiti je svima, bez ograničenja Zaprešić bogatiji za dva nova sportska kluba