Izbornik
Naslovnica Gradovi Poreč
Radovi pri kraju

Na popularnoj plaži građani će moći odsvirati kanconu o najpoznatijoj Porečanki

Gradsko kupalište Poreč
Foto: Grad Poreč
Radovi na Gradskom kupalištu, odnosno dijelu plaže poznatije kao Naftaplin, koji su počeli početkom veljače odvijaju se prema planovima i završetak se očekuje krajem travnja

Kako su priopćili iz gradske uprave dovršeni su svi radovi demontaže i rušenja, izveden je iskop uz postojeći potporni zid radi sanacije istog, izvedeni su kanali za dovod struje (osvjetljenje rekreacijskih platoa) i za dovod vode (tuševi). Pripremaju se površine za izradu platoa sa sportskim spravama i ulazi u more, pripremljena je armatura za betoniranje temelja potpornog zida, a počelo je i betoniranje. Osim toga, definirana je i naručena urbana oprema.

Iz Grada Poreča podsjećaju da su 6.veljače.2017. godine zaključili ugovor za izvođenje radova s poduzećem Ekspert gradnja d.o.o. Buzet, na iznos od 1,84 milijuna kuna plus PDV. Radovima se uređuje područje od 1.500 kvadrata, što podrazumijeva uređenje šetnice i pripadajućih plaža, izradu dodatnih pristupa plažama za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, nasipavanje plaže kamenim oblutcima, zamjenu postojeće dotrajale ograde novom, a potporni zid šetnice, koji je uslijed utjecaja mora i vremena dotrajao, sanira se. Uz šetnicu, na postojećoj parkovnoj površini izvest će se sportsko rekreacijska zona gdje su projektiraju platoi sa sportskim spravama.

Na mjestima sportsko rekreativnih zona se projektiraju "zeleni džepovi" sa grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera nastavno na dosadašnju hortikulturu gradskog kupališta. Postojeća urbana oprema - tuševi, klupice i koševi bit će zamijenjena novom. Postavljaju se svlačionice, od kojih je jedna prilagođena korištenju osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

Također je predviđeno postavljanje pametne klupe koja je inovativan patentirani dizajn, ekološki osviješten, ima napajanje pomoću solarnih panela, a jedan je primjerak već postavljen na rivi, kod gradske palače.

Šetnica će se dodatno obogatiti i postavljanjem glazbene ograde u dužini od 26 metara koja će funkcionirati kao ograda, ali i proizvoditi melodiju. Naime, ritmičnim udaranjem 29 metalnih cijevi građani će u hodu i s lakoćom moći odsvirati melodiju popularne kancone o najpoznatijoj Porečanki -„La mula de Parenzo“, jednog od neprepoznatljivijih nematerijalnih simbola grada i neslužbene gradske himne.

Za ostvarenje ovog projekta, a na temelju javnog poziva Ministarstva turizma, Gradu Poreču dodijeljeno je 600 tisuća kuna nepovratnih sredstava.