Izbornik
Naslovnica Gradovi Šibenik
Projekt

Nastavljaju se istražni radovi unutar Dvostrukog bedema u Docu

Foto: Šibenik
Projekt Dvostrukog bedema osmišljen je tako da oživi Dolac i Kvartir te će ga vratiti na korištenje svim građanima

Prijavama na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH, u sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija, Grad Šibenik je odvajao novac za Kuću umjetnosti Arsen, Gradsku vijećnicu i zapadni Dolački bedem. Sad je na red došao Dvostruki bedem za kojeg je, uz pomoć Konzervatorskog odjela, iz državnog proračuna Gradu Šibeniku osigurano 63.043,33 eura.

Revitalizacija nekadašnjeg Puta spasa predviđa kombinaciju drvenih stepenica i eskalatora te korištenje postojećih kamenih stuba kako bi se svladala visinska razlika. Eskalator će biti sagrađen u jednom smjeru te će biti podijeljen u dva dijela. Između njih realizirat će se terasom natkrivena galerija, a u podnožju tvrđave sagradit će se agora koja će nositi naziv “Pozdrav moru”.

Inovativan način korištenja Dvostrukog bedema dovest će do revitalizacije susjednih ulica i uličica, a manje površine koje se ovim rješenjem predviđaju unutar dvostrukog bedema moći će se po potrebi koristiti za različite kulturne ili edukacijske aktivnosti. Rješenje obuhvaća i otvaranje postojećih vrata unutar bedema koje će biti komunikacijske točke s okolnim ulicama i trgovima. Projekt Dvostrukog bedema osmišljen je tako da oživi Dolac i Kvartir te će ga vratiti na korištenje svim građanima.

Novo idejno rješenje revitalizacije Dvostrukog bedema u Docu, tzv. Puta spasa, djelo je Davora Popovića, šibenskog arhitekta s milanskom adresom.

Obilazak gradonačelnika i suradnika U Vrsnom pripreme za gradnju vodovodne mreže ŠIBENIK Najveći svjetski festival za djecu i mlade prvi put u Šibeniku Gospa Vrpoljačka Grad izrađuje dokumentaciju Uredit će se plato ispred svetišta Gospe Vrpoljačke