Izbornik
Naslovnica Gradovi Ivanec
Ivanec

Potkraj tjedna asfaltiranje južnog dijela rotora

Radovi na kružnom toku na ivanečkoj obilaznici
1/2
Foto: Grad Ivanec
Radovi su vrijedni 2,69 milijuna kuna, od čega ih sa 70% sufinancira MUP, a ostalo osigurava Grad Ivanec

Jedan od najvećih ovogodišnjih investicijskih zahvata na području grada Ivanca, gradnja novog rotora na ivanečkoj obilaznici, napreduje planiranim tempom. Riječ je o velikom građevinskom zahvatu pri čemu se veliko raskrižje obilaznice (Ulice I. G. Kovačića) i Preradovićeve ulice (koja sa sjeverne strane vodi prema Tvornici obuće Ivančica i Drvodjelcu, a s južne prema novoj građevinskoj zoni) rekonstruira u kružni tok prometa.

Održane su 34. seoske igre starih sportova u Salinovcu Ivanec Salinovec najbolji na Seoskim igrama

Dosad je asfaltirana kontaktna Preradovićeva ulica, položen je dio oborinske kanalizacije, postavljeni su rubnjaci i dio elektroenergetskih i zaštitnih instalacija, a obavljen je i niz drugih građevinskih radova s južne strane radilišta. Potkraj ovog tjedna planira se polaganje asfalta na južni dio rotora, a nakon toga radovi se sele na sjeverni trak, prema Tvornici obuće Ivančica. Promet će se i dalje odvijati prema posebnoj regulaciji.

Radovi su vrijedni 2,69 milijuna kuna, od čega ih sa 70% sufinancira MUP, a ostalo osigurava Grad Ivanec. Grad je ova sredstva povukao temeljem uspješnog kandidiranja na MUP-ov javni poziv za dostavu projekata sanacije opasnih mjesta, koja su kao takva definirana u Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa RH za 2018. Temeljem provedenog postupka javne nabave, izvođenje radova povjereno je Colasu Hrvatska d.d., a njihov dovršetak očekuje se u rujnu.

Ivanec Ulaganje Projektu Turističke zajednice grada Ivanca 45.000 kuna potpore od HTZ-a