Izbornik
Naslovnica Gradovi Belišće
Proračun Belišća rebalansom povećan za 55,4 milijuna kuna

Pri samom kraju projekt obnove palače i uređenja trga

Foto: BELIŠĆE
- Odobreno nam je proširenje kapaciteta dječjeg vrtića za još dva odjeljenja, za smještaj 40-ak djece - rekao je gradonačelnik Dinko Burić

Četvrtim rebalansom proračun Grada Belišća povećan je za 55,435.030 kuna i sada iznosi 208,119.856 kuna. Razlog su ponovno – projekti.

Narasli troškovi

– U okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pojavila se mogućnost za prijavu Grada Belišća na jedan od natječaja, nama iznimno važan, što je i najvažniji razlog rebalansa proračuna. Namjeravamo se prijaviti na natječaj koji podrazumijeva 
unapređenje turističke, sportske i rekreacijske infrastrukture, ukupne vrijednosti oko 53 milijuna kuna, za što smo ishodili projektnu dokumentaciju te se taj iznos mora uvrstiti u ovogodišnji proračun kako bi se Grad mogao prijaviti na natječaj, iako će konačna 
odluka i njegova provedba biti tijekom iduće godine. Također, taj isti projekt mora se uvrstiti i u proračun za 2023., a u sklopu 
projekta bi se, nakon više od četiri desetljeća, među ostalim, napravila rekonstrukcija i unapređenje ponude i sadržaja belišćanskog bazena, u vrijednosti više od 30 milijuna kuna – rekao je gradonačelnik Dinko Burić na 16. sjednici Gradskog vijeća Belišća, na kojoj je proračun bio glavna tema.

Zbog dovršenja projekta “List do lista – industrijska baština Belišća”, koji podrazumijeva obnovu palače Gutmann, uređenje pristupnih površina i središnjeg gradskog trga te energetske obnove Starog mlina u Belišću, na dnevnom su redu bile i dvije točke koje su se odnosile na zaduživanje Grada.

O projektu “List do lista” gradonačelnik je rekao kako se, zahvaljujući novom Zakonu o proračunu i Pravilniku o zaduživanju, sada može ostvariti povrat neprihvatljivih troškova za projekte sufinancirane EU sredstvima. Naime, mnogi od projekata, ne samo u Belišću nego i drugdje, premašili su u stvarnim iznosima projektirane vrijednosti na početku same prijave. Grad Belišće je 2018. za “List do lista” predao prijavu u vrijednosti oko 21,5 milijuna kuna, godinu kasnije projekt je odobren za EU sufinanciranje, a dok se provela javna nabava, stigla je 2020. godina.

U međuvremenu je na javnoj nabavi stigla ponuda viša za 5,2 milijuna kuna. Tijekom izvođenja radova došlo je i do nekih nepredviđenih troškova u iznosu od oko 1,9 milijuna kuna, no do kraja prosinca očekuje se završetak svih radova.

Obnova Starog mlina

 Novim pravilnikom predviđeno je da se za sva ta sredstva koja su iznad inicijalno planiranih, kao i neprihvatljiva sredstva, općine, gradovi i županije mogu zadužiti, ali na vlastiti teret jer Europa to ne priznaje. Jednako tako, pravilnikom je predviđena, temeljem Zakona o proračunu, i mogućnost zaduživanja za penalizaciju na svim projektima. Gotovo da nema više nijednog europskog projekta da se ne dobije penal od 5 do 25 posto. Dakle, od onih inicijalnih 21,5 milijuna kuna, on je sa svim ovim elementima narastao na više od 28 milijuna kuna, na što treba dodati i penalizaciju – objašnjava gradonačelnik dodajući da je Grad na to uložio žalbu.

– To je razlog zašto podižemo kredit od 8,5 milijuna kuna za sva sredstva koja su iznad inicijalnih – objasnio je Burić.

Provedba odobrenog projekta energetske obnove Starog mlina razlog je drugog zaduženja. Tu će obnovu Grad Belišće provoditi zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u kojem je omjer financiranja 60 prema 40, pri čemu će većinu platiti Grad. Uzimajući u obzir i neprihvatljive troškove, belišćanski će udio biti i nešto veći, 65 prema 35 posto. Ukupna vrijednost projekta veća je od 5,2 milijuna kuna, a Grad Belišće podići će kredit od 3,5 milijuna kuna za svoj dio.

Proračun za 2023. je 23,7 milijuna €

Što se tiče plana proračuna Grada Belišća za 2023., gradonačelnik Dinko Burić naglašava kako je ambiciozan, ali realan, a iznosit 
će 23,734.677 eura ili gotovo 179 milijuna kuna.

– Ambiciozan je u smislu završetka projekata koji su već u tijeku i očekivanja projekata koje ćemo prijaviti, a za koje priželjkujemo da budu i odobreni. Jako nas raduje što nam je odobreno proširenje kapaciteta dječjeg vrtića za još dva odjeljenja, odnosno za smještaj 40-ak djece – rekao je Burić.

Istaknuo je i projekt od 50 milijuna kuna, a kojim bi belišćanski bazen trebao zasjati u novom ruhu.