Izbornik
Naslovnica Gradovi Rijeka
Rijeka

Prijedlog odluke o prikupljanju komunalnog otpada poslan Gradskom vijeću

Vojko Obersnel
Foto: Goran Kovačić/PIXSELL
Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je novost pravedniji način obračuna, budući će se troškovi pružanja javne usluge određivati razmjerno količini predanog otpada i broju članova kućanstva

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivoga komunalnog otpada te usluga povezanih s tom javnom uslugom na području grada Rijeke u srijedu je s kolegija gradonačelnika Vojka Obersnela poslan Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje.

Vojko Obersnel sa sportašima Sjajnih 66 sportaša Potpisani ugovori o stipendiranju vrhunskih riječkih sportaša

Tom odlukom uređuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnoga glomaznog otpada. Na riječkom području te usluge usluge obavlja Komunalno društvo Čistoća.

Vlada je nakon Zakona o održivom gospodarenju, donijela i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. Jedinice lokalne samouprave bile su dužne donijeti svoju odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu uredbe te uskladiti poslovanje davatelja javnih usluga sa zakonom.

Obersnel je rekao da je Vlada produžila rok za donošenje odluka i usklađivanje sa zakonom, svjesna nespremnosti većeg dijela jedinica lokalne samouprave za njihovo pravodobno donošenje te da penala neće biti.

"Što se tiče Rijeke, mi već 4 godine imamo oko 13.500 spremnika za prikupljanje komunalnog otpada, od kojih je polovica za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini", kazao je.

invalidska kolica hvalevrijedan projekt Stiže novac za uključivanje mladih s poteškoćama i invaliditetom u tržište rada

Obersnel je naveo da su građanima na raspolaganju reciklažna dvorišta na području Pehlina i u Mihačevoj Dragi, kao i mobilna reciklažna dvorišta. Istaknuo je kako je novost pravedniji način obračuna, budući će se troškovi pružanja javne usluge određivati razmjerno količini predanog otpada i broju članova kućanstva, dodavši da je to kod obiteljskih kuća  jednostavno primijeniti, dok će u višestambenim objektima biti složenije.

Prema odluci, korisniku mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenih na javnoj površini, kao i odvoz krupnog otpada. Primopredaja komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika, tako da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Riječka gradska uprava provela je od 17. siječnja do 17. veljače ove godine savjetovanje s javnošću,  kako bi se dobile povratne informacije u vezi s predloženim rješenjima. Prispjelo je 16 primjedaba, a dvije su uvrštene u prijedlog odluke, koji je danas poslan Gradskom vijeću.

Vojko Obersnel Novo mjesto za Muzej grada Rijeke Rekonstrukcija bivše riječke Šećerane počinje u ožujku