Izbornik
Naslovnica Gradovi Zaprešić
Projekt vrijedan 684 milijuna kuna

Radovi na proširenju kanalizacijske mreže započet će ove godine

1/3
Foto: Grad Zaprešić
U tijeku je nabava gotovo šest tisuća novih spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike te vrtnih kompostarnika za kućanstva

U sklopu projekta „Town twinning between Turkey and the EU“ turska delegacija predstavnika gradova, općina i institucija boravila je u Hrvatskoj, a među gradovima koje su izabrali za svoje studijsko putovanje posjetili su i Zaprešić.

Sudjelovalo više od 400 učenika Gradonačelnik Željko Turk primio brončane prirodoslovce

Identifikacija čip-karticama

Cilj je bio pobliže se upoznati s dobrim praksama provedbe EU projekata, a s obzirom na to da Turska, prema njihovim riječima, ima velikih problema s odlaganjem otpada i pristupom vodovodnoj mreži, naglasak susreta stavljen je na projekte iz područja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša te njihov utjecaj na unapređivanje života u lokalnoj zajednici.

Zaprešić po tom pitanju može pružiti pozitivan primjer, jer razdvajanje otpada njegovim građanima omogućava jedan od trenutačno najrazvijenijih sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a turske je predstavnike posebno zainteresirao sustav podzemnih spremnika. Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. postavlja novih šest kompleta podzemnih spremnika za potrebe odlaganja otpada korisnika iz višestambenih zgrada, čime će se broj stanova korisnika povećati na gotovo četiri tisuće. Namjera je poboljšati kvalitetu usluga gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada, ali i omogućavanje pravednijeg načina obračuna odvoza otpada. Naime, stanari se spremnicima koriste pomoću čip-kartice kojim se identificiraju i automatski zadužuju prema stvarnoj količini odloženog miješanog komunalnog otpada, a kada je riječ o spremnicima za plastiku, papir, staklo i biootpad, odlaganje je potpuno besplatno.

Smanjivanje količine otpada omogućavanjem njegova razvrstavanja u Zaprešiću je višegodišnja praksa, no na razvoju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i dalje se kontinuirano radi. Rezultat je to dobre suradnje gradske uprave i komunalnog poduzeća te projekata financiranih, što iz vlastitih, što iz drugih izvora, ponajviše EU fondova. Tako je u tijeku i nabava gotovo šest tisuća novih spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike te vrtnih kompostera za kućanstva koja je, kroz operativni program Europske unije Konkurentnost i kohezija sufinancirana u maksimalnom iznosu od 85 posto. U istom postotku sufinancirana je i provedba projekta Za zeleni Zaprešić kojim su građani educirani i informirani o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Ranim učenjem njemačkog do prednosti na tržištu rada Besplatni programi njemačkog jezika za učenike održavaju se dva puta tjedno

Prošle je godine otvoreno i reciklažno dvorište sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a na kojem građani tijekom cijele godine mogu besplatno odlagati više od 40 vrsta otpada. Ipak, trenutno najveći i najznačajniji među projektima je „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Zaprešić“ čija ukupna vrijednost iznosi oko 684 milijuna kuna, od čega će se 71 posto sufinancirati EU sredstvima, oko 20 posto sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskih voda, dok će ostatak podmiriti Grad Zaprešić i šest općina obuhvaćenih projektom.

Projekt se odnosi na proširenje mreže odvodnje, rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju sustava odvodnje, rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbne mreže, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 3. stupanj pročišćavanja te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje.

U vrtiće upisano 263 djece ‘Među gradovima smo koji bilježe najveći porast vrtićaraca’

Iznad prosjeka RH

Mogućnost priključenja na mrežu javne odvodnje podići će se sa sadašnjih 69 na 92 posto, čime će se zaprešićki kraj izdići iznad prosjeka RH. Provedba projekta od posebne je važnosti za stanovnike ruralnih naselja oko Zaprešića koja još nisu priključena na mrežu odvodnje, što znači da će problem neizgrađene kanalizacije u Ivancu, Jablanovcu, Pojatnu i Kupljenovu napokon postati prošlost. Početak gradnje očekuje se tijekom ove, a završetak do kraja 2023. godine.