Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
Izdana građevinska dozvola

Sanacija odlagališta otpada Grabovica, zatvara se za 2 godine

Odlagalište Grabovica
Foto: Grad Dubrovnik
Sanacija Grabovice trebala bi početi krajem ove ili početkom iduće godine nakon provođenja javne nabava i dobivanja ‘zelenog svjetla’ od Fonda za zaštitu okoliša

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika 30. srpnja 2018. izdao je Izmjenu i dopunu građevinske dozvole za sanaciju odlagališta otpada Grabovica, čime je nakon 15 godina ispunjen osnovni preduvjet za konačnu realizaciju ovog važnog komunalnog i ekološkog pitanja.

Predviđena ulaganja: u prostor u zgradi škole, u prostor unutar gradskih zidina (Garište) te u prostor u Vili Čingrija Regionalni centar kompetentnosti Turistička škola Dubrovnik jedan od 25 regionalnih centara

Konačno došli do cilja

Tom građevinskom dozvolom Gradu Dubrovniku kao investitoru dozvoljava se izvođenje radova sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica.

– Nakon 15 godina konačno smo došli do cilja. Ova gradska uprava napravila je ono što je i obećala, najprije smo ishodili lokacijsku dozvolu, a u konačnici i građevinsku. Sada krećemo u prijavu projekta Fondu za zaštitu okoliša koji će sufinancirati sanaciju Grabovice te će se u narednom periodu od godine–dvije Grabovica i zatvoriti – poručio je gradonačelnik Mato Franković.

Akrobacije na Orlandovu stupu Dubrovnik Akrobacije na Orlandovu stupu

Riječ je o prvoj etapi koja, između ostalog, uključuje izvedeno stanje, što uključuje prostor zatvorenog dijela saniranog odlagališta i prostor aktivnog dijela odlagališta s obodnim kanalima i ogradom, rekonstrukciju pratećih građevina ulazno-izlazne zone i gradnju novih, primjerice cisterne za tehnološku vodu, sabirnog bazena za otpadne i pročišćene tehnološke vode, taložnik i separator ulja i masti...

Gospodarenje otpadom

Franković je izjavio kako vjeruje da će do zatvaranja Grabovice biti izgrađen i Centar za gospodarenje otpadom.

– Time ćemo ispuniti sve svoje obveze, a u budućnosti će Županija gospodariti ovim Centrom i imat ćemo adekvatno zbrinjavanje otpada. Cilj je efikasno gospodarenje otpadom i u tom ćemo smjeru provoditi aktivnosti u edukaciji stanovništva, što je sufinancirano iz fondova EU. Objasnit ćemo ljudima koliko je važno razvrstavanje otpada – najavio je Franković.

Mato Franković Potpisan ugovor Grad Dubrovnik obnavlja zgradu policije i subvencionira smještaj policajaca

Sanacija Grabovice trebala bi započeti krajem ove ili početkom iduće godine, nakon provođenja postupka javne nabave te kada dobiju “zeleno svjetlo” od Fonda za zaštitu okoliša koji će podmiriti oko 60 posto vrijednosti projekta.

– Za ‘Čistoću’ i građane ovo znači rješavanje gorućeg pitanja. Ubuduće Grabovica neće biti nikakva opasnost i anulirat ćemo ekološku prijetnju sigurnosti vodoopskrbnog sustava Grada – zadovoljan je Franković.

Mato Franković Projekti Dubrovnik stambeno zbrinjava mlade obitelji – stanovi u Mokošici, Solitudu i na Pobrežju