Izbornik
Naslovnica Gradovi Pula
radove će izvoditi Arheološki muzej i društvo Cesta d.o.o.

Ispituje se i istražuje arheološko stanje na serpentini uz Arenu

Foto: Grad Pula
S obzirom na lokaciju zahvata i važnost njene spomeničke vrijednosti u prostornoj cjelini grada, teži se ka tome da prostor u cjelini bude atraktivan, ležeran i pristupačan

S ciljem dobivanja saznanja o stanju arheologije, prije svega, na Usponu Marijana Rotara uz Arenu a za potrebe budućeg uređenja serpentine, danas će se, ako vremenski uvjeti budu povoljni, započeti s aktivnostima sondiranja na serpentini i to iz smjera Istarske ulice.

pogledajte program Najavljen 5. Pulski karneval

Aktivnosti su to u sklopu Programa održavanja, a izvodit će ih društvo Cesta d.o.o. i Arheološki muzej Istre. 

Biljni materijal koji će se u toku radova ukloniti s lokacije posadit će se na drugu zelenu površinu koja je pod održavanjem Grada Pule, a po završetku radova cijeli prostor primjereno hortikulturno urediti i ozeleniti te će se posaditi novi biljni materijal sukladno projektu.

S obzirom na lokaciju zahvata i važnost njene spomeničke vrijednosti u prostornoj cjelini grada, teži se ka tome da prostor u cjelini bude atraktivan, ležeran i pristupačan.

Radovi na nekadašnjem ulazu u Karlovcu Karlovac Arheološka istraživanja na Novim vratima