Izbornik
Naslovnica Gradovi Ivanić grad
Najniža cijena vrtića u Zagrebačkoj županiji

U Ivanić-Gradu nema neupisane djece u vrtićima, a i dalje se ulaže u proširenje kapaciteta

Foto: Grad Ivanić-Grad
U protekle tri godine upisano je 65 novih polaznika u dječjim vrtićima, a povećan je i broj odgojnih skupina

Kako bi se podigao standard građana i pružio poticaj mladim obiteljima, Ivanić-Grad sustavno ulaže u predškolski odgoj, pa je tako 2013. godine cijena vrtića za prvo dijete umanjena s 570 na 470 kuna, dok se za drugo dijete taj iznos umanjuje za dodatnih 25 %, a za treće dijete cijena je umanjena 50 posto.

U proračunu Kutine nisu zaboravljeni kultura, sport, zdravstvo i socijalna skrb Pomoć umirovljenicima, školarcima, roditeljima gradnja još jednog vrtića, a financirat će se i rad medicinske sestre u hitnoj službi

Subvencija od 1380 kuna

Prosječna cijena vrtića u Zagrebačkoj županiji iznosi 593 kuna, stoga Dječji vrtić Ivanić-Grad ima 21% manju cijenu redovitog programa predškolskog odgoja u odnosu na prosječnu cijenu predškolskog odgoja u Zagrebačkoj županiji, ističu u gradskoj upravi Ivanić-Grada.

Grad subvencionira svako dijete u vrtiću u iznosu od 1380 kuna mjesečno te je u gradskim vrtićima trenutačno upisano 482 djece, a u privatnom vrtiću i 34 djece. U proteklih tri godine upisano je više od 65 novih polaznika, što je rezultiralo i povećanjem broja odgojnih skupina.

ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGO Proširenje i vrtića Livada – Žeravinec

Tako je u proteklom razdoblju zbog potrebe dodatnih kapaciteta uređena podružnica vrtića u niskoenergetskom naselju Poljana kao i podružnica Tvornica smijeha u Šiftarovoj ulici, a zbog poboljšanja uvjeta boravka djece i optimizacije troškova obavljena je i energetska obnova na tri objekta: Centar, podružnica u naselju Žeravinec i podružnica u Posavskim Bregima, dok je energetska obnova podružnice u Ivanićkom Graberju u fazi projektiranja.

Dogradnja vrtića

Danas u Ivanić-Gradu više nema neupisane djece u vrtićima, a da se grad brine i da u budućnosti ostane tako, može se vidjeti iz dva projekta proširenja vrtića u Graberju Ivanićkom i naselju Žeravinec. U naselju Žeravinec planirana je dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića čime bi se dobio prostor za dvije nove jasličke skupine te dodatni prostori za individualne aktivnosti za manji broj djece kao i za radionice za roditelje. Drugi dio koji se dograđuje je višenamjenska dvorana za tjelesnu aktivnost djece u zatvorenom prostoru. U Graberju Ivanićkom u dograđenom dijelu nalazit će se jedna jedinica za smještaj djece vrtićke dobi te jedna jaslička jedinica uz dodatne prostore za provođenje individualnih aktivnosti i radionica za manji broj djece i roditelje. Također je planirana višenamjenska dvorana za tjelesnu aktivnost djece u zatvorenom prostoru.