Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
Dubrovačka stanogradnja

Uvjeti za stanove za mlade dubrovačke obitelji upućeni na javno savjetovanje

1/2
Foto: Grad Dubrovnik
Prvi stanovi za mlade obitelji u Mokošici, njih 43, grade se u sklopu projekta stambenog zbrinjavanja branitelja – stradalnika Domovinskog rata s područja Dubrovnika

Objavom nacrta odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Dubrovnika, na web-stranici Grada započelo je javno savjetovanje. Odlukom se propisuju uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva, a konačan prijedlog bit će donesen na Gradskom vijeću.

subvencije grada Novac za 190 gospodarskih subjekata i 87 građana

U cijenu uračunat i najam

Grad Dubrovnik prva je jedinica lokalne samouprave koja je razvila vlastiti model stambenog zbrinjavanja svojih građana pod nazivom Dubrovačka stanogradnja. Namijenjen je mladima koji nisu kreditno sposobni da bi mogli kupiti skupe stanove koji se nude na dubrovačkom tržištu. Prema ovom modelu stanovi im se daju u najam na rok od 10 godina s mogućnošću kupnje nakon njegova isteka pod uvjetom da je najmoprimac uredno podmirivao ugovorne obveze. U slučaju kupnje stana uplaćena najamnina uračunat će se u iznos kupoprodajne cijene.

Prvi stanovi za mlade obitelji u Mokošici, njih 43, grade se u sklopu projekta stambenog zbrinjavanja branitelja – stradalnika Domovinskog rata s područja Dubrovnika. Ukupno se gradi 108 stanova, od kojih će 65 biti dodijeljeno braniteljima, a 43 će pripasti Gradu. Oni će se prema modelu Dubrovačke stanogradnje dodijeliti u najam prema listi prvenstva. Novih 50 stanova po ovom modelu gradit će se i u naselju Solitudo, za što slijedi izrada projektne dokumentacije.

projekt EU „Grad ZA djecu“ Opremljene senzorne sobe u vrtićima "Pčelica" i "Palčica" vrijedne 150.000 kuna

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imat će državljani RH, mladi i mlade obitelji koji kumulativno ispunjavaju zadane uvjete. Prema nacrtu ove odluke neki od uvjeta su da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju riješeno stambeno pitanje, nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, stanuju kao podstanari, da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 10 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, da imaju prijavljeno prebivalište na području grada Dubrovnika najmanje sedam godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva… Postupak za davanje u najam stanova s mogućnošću kupnje pokrenut će se objavljivanjem javnog poziva za prikupljanje zahtjeva koji će se bodovati u skladu s propisanim kriterijima i uvrstiti na prijedlog liste reda prvenstva.

Zemljište za gradnju kuće

Svjesni činjenice kako je zbog skupih dubrovačkih nekretnina upravo mladima najteže osigurati vlastiti dom, Grad Dubrovnik provodi niz demografskih mjera uz pokretanje kapitalnih investicija. Uz poticanu stanogradnju na dubrovački način, s ciljem proširenja zone stanovanja na prigradska područja, Grad je na lokaciji k.o. Petrovo selo osigurao vlasništvo nad zemljištem površine 75.906 kvadrata. Na tom će se području mladim obiteljima, koje udovoljavaju uvjetima za dobivanje kredita, dodjeljivati zemljište po povoljnoj cijeni za gradnju obiteljske kuće.

Sastanak u Banskim dvorima Plenković i Franković o turizmu i prometu na dubrovačkom području

Područje Pobrežja će se komunalno opremiti, a mlade obitelji će se dodatno stimulirati oslobađanjem plaćanja naknada prilikom izdavanja građevinske dozvole. S tim ciljem već se gradi nova cesta, od Mosta dr. Franja Tuđmana prema Osojniku, kojom će se bolje povezati ovo područje.