Izbornik
Naslovnica Općine Murter - Kornati
površine od 5752m2

Planira se gradnja Doma za starije i nemoćne

Foto: Općina Murter Kornati
Studija će pokazati optimalni kapacitet odnosno broj smještajnih jedinica doma te će biti stručna podloga za arhitektonsko projektiranje kao i podloga za pregovore s potencijalnim privatnim partnerima

Općina Murter-Kornati je 27. studenog 2018. s poduzećem Adriance pearl d.o.o. sklopila Ugovor o uslugama izrade pred-investicijske studije za dom za starije i nemoćne koji se planira graditi kraj OŠ Murterski škoji.

Suradnja Županije i Grada Kutine Prioritet je izgradnja Doma za starije i nemoćne

Točnije, dom za starije i nemoćne planira se graditi na k.č. 2900/1, K.O. Murter-Betina, površine od 5752m2 koja se nalazi pokraj OŠ "Murterski škoji".

Studija će pokazati optimalni kapacitet odnosno broj smještajnih jedinica doma te će biti stručna podloga za arhitektonsko projektiranje kao i podloga za pregovore s potencijalnim privatnim partnerima.

Rok za izradu studije je do kraja veljače 2019. Nakon toga će se pristupiti izraditi arhitektonskog projekta koji će javnosti biti predstavljen u drugoj polovici 2019.

Nužno je proširenje kuhinje u petrinjskom Domu za starije i nemoćne jer je velika potreba korisnika za obrocima i izvan doma Ulaganja u županijske ustanove na području Petrinje Bolji i humaniji uvjeti u sobama palijativne skrbi