Izbornik
Naslovnica Općine Tkon 90 pregleda
Podizanje kvalitete života

Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Tkon

Tkon
Foto: Općina Tkon
Općina Tkon, između ostalog radi na promidžbi kako bi privukli investitore posebno za projekte turističke infrastrukture kao što su marina, turističko naselje i benzinska postaja

Na stranicama Općine Tkon objavljeno je polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Tkon za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Tkon, općinski načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu, napominju iz Općine.

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Tkon, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, prostornog i urbanističkog plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Dva rebalansa proračuna

U Općini Tkon je na dan 30.6.2016.godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno 4 djelatnika. U ovom razdoblju u radni odnos na neodređeno vrijeme primila se je djelatnica na mjesto više stručne suradnice za fondove EU.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove izrade proračuna Općine Tkon za 2016., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi sa izvršavanjem proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo je o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Tkon kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine

Napominju da su u izvještajnom razdoblju donesena dva rebalansa proračuna. 

Izgradnja komunalne i društvene infrastrukture

Iz Općine ističu da sve što rade, svi njihovi planovi, projekti i ciljevi usmjereni su prema podizanju kvalitete života kako njihovih mještana tako i gostiju koji ih posjećuju. To se, napominju, ogleda kroz izgradnju komunalne i društvene infrastrukture tj. društvenih djelatnosti, kroz obrazovanje, sport i rekreaciju, kulturu i jačanje civilnog društva.

- Vrlo je važno raditi na razvoju infrastrukturnih sustava poput kanalizacije, uređenja obalnog pojasa, javne rasvjete, nerazvrstanih putova i cesta kao i na uređenju ulica, trgova, groblja, javnih površina i sl.- napominju iz Općine Tkon.

Ističu također da je turizam glavna grana gospodarstva njihove općine. - Radimo na promidžbi općine kako bi privukli investitore posebno za projekte turističke infrastrukture kao što su marina, turističko naselje i benzinska postaja. Niz sastanaka je obavljeno sa potencijalnim ulagačima te se nadamo pozitivnim odgovorima - poručuju.

Više o projektima, izgradnji komunalne i društvene infrastrukture, odlukama kao i drugim važnim stvarima možete pročitati na stranicama Općine Tkon.