Izbornik
Naslovnica Općine Tkon
općina tkon DIO PROJEKTA ARCA ADRIATICA vrijednog 3,1 milijun eura

Gradit će se replika starog broda Condure Croatice

Tkon
Foto: Općina Tkon
Dio Škraping centra u Tkonu prenamijenit će se u interpretacijski centar, uz logističku pomoć Zadra Nove

Općina Tkon partner je u zajedničkom projektu Arca Adriatica – zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine, u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska. Općina je preuzela partnerstvo u projektu od Županijske agencije za razvoj Zadra Nove, a radit će na dijelu projekta koji se odnosi na prenamjenu dijela Škraping centra u interpretacijski centar, uz logističku pomoć Zadra Nove.

Radovi na Parapetu Općina Tkon Operativna ribarska riva Parapet dobiva struju i vodu

Drugi dio ovog projekta u Tkonu vodit će Institut za pomorsku baštinu Ars Nautica, a odnosi se na izradu replike starog hrvatskog broda Condure Croatice. Uz Tkon, interpretacijski centri bit će i u Veneciji, Cerviji, Malinskoj, Rovinju i Šibeniku. Ukupna vrijednost projekta je 3,1 milijun eura, a od toga je vrijednost projekta za područje općine Tkon 390.000 eura. Projekt će se realizirati tijekom dvije i pol godine.

Glavni cilj projekta Arca Adriatica je razvoj zajedničkog turističkog proizvoda koji istovremeno valorizira, čuva, štiti i promiče bogatu pomorsku baštinu pograničnog područja. Ključni rezultati bit će povećanje broja posjetitelja u prekograničnom području, povećanje broja trajno zaštićenih artefakta pomorske nematerijalne i materijalne baštine, povećanje turističke infrastrukture o pomorskoj baštini (interpretacijski centri u Malinskoj, Cerviji, Veneciji, Rovinju, Šibeniku i Tkonu).

vrtić Ćok Tkon općina TKON Najveće ulaganje u vrtić “Ćok” dosad, za obnovu 650.000 kuna

Rezultat će biti i obnavljanje malih čamaca kao živih primjera i eksponata u malim lukama i na regatama, povećanje broja educirane djece i posjetitelja o pomorskim obrtima i vještinama i prepoznatljivost cijelog obalnog prekograničnog područja, kao jedne turističke destinacije.

Projekt će se provoditi u nekoliko faza. U prvoj fazi će se izraditi Strateška dokumentacija za definiranje i razvoj novog turističkog proizvoda pograničnog područja na temelju pomorske baštine, u drugoj fazi će se uspostaviti novi centri izvrsnosti u Malinskoj, Cesenaticu, Cerviji, Bariju, San Benedettu, Veneciji i Tkonu koji će se pridružiti radu funkcionalne mreže postojećih centara izvrsnosti, treća faza donosi ustroj Akademije starih obrta i vještina, koja će biti organizirana na području gdje trenutno ne postoji, u Italiji i Tkonu, a sustavno će prezentirati i educirati zainteresirane sudionike o životu i tradiciji pomorske baštine.  

Proizvodi na Sajmu imaju oznaku HOP, a očekuje se više od 40 izlagača U Tkonu se već uvelike radi na pripremama za Sajam otočnih proizvoda i Škraping Više od 40 izlagača s gotovo svih naših otoka nudit će samo domaće