Izbornik
Naslovnica Općine
Umjetna inteligencija za spas 49 vrsta u Kopačkom ritu

Prate divlja staništa i životinje uz pomoć tehnologije i akustike

CILJ ovog projekta je doći do rješenja za učinkovito i održivo upravljanje svim zaštićenim područjima
1/3
Foto: Bilje
Projekt predstavlja revoluciju u praćenju biološke raznolikosti i stabilnosti ekosustava te očuvanju populacije orla štekavca, jelena, čagljeva, gatalinke i djetlića i drugih važnih vrsta u Kopačkom ritu

U srcu Hrvatske, u prekrasnom Kopačkom ritu, provodi se zanimljiv i vrijedan projekt "Praćenje divljih staništa i životinja pomoću tehnologije i akustike, Wetland & Wildlife Monitoring Using Technology & Acoustics – WatchOut". Projekt se odvija u okviru svjetskog Tech4All programa za postizanje globalnih ciljeva biološke raznolikosti koji se prvi put provodi u Hrvatskoj.

Projekt predstavlja pravu revoluciju u praćenju biološke raznolikosti i stabilnosti ekosustava te očuvanju populacije orla štekavca, jelena, čagljeva, gatalinke i djetlića i drugih važnih životinjskih i biljnih vrsta u Parku prirode Kopački rit. Tvrtka Huawei technologies razvila je tehnologiju i pametna rješenja u praćenju ugroženih vrsta i zaštiti njihovih prirodnih staništa koje koristimo u Kopačkom ritu u periodu od 2022. do 2025. godine.

Ekološka kriza
Gubitak biološke raznolikosti i klimatske promjene uzajamno su povezani izazovi i predstavljaju najznačajniji aspekt ekološke krize, a za brzi odgovor i rješenje potrebno je koristiti i razvijati tehnološke inovacije.

Nositelj projekta je Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a partneri su Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", neprofitna organizacija Rainforest Connection iz Sjedinjenih Američkih Država, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku i Kulturno-razvojni centar Općine Bilje. Cilj ovog projekta je praćenje biološke raznolikosti i predviđanje stabilnosti ekosustava unutar Parka prirode Kopački rit pomoću tehnologije. Osim toga, žele stvoriti rješenja za učinkovito i održivo upravljanje svim zaštićenim područjima.

Primjena vrhunske tehnologije i umjetne inteligencije za biomonitoring faune i flore ovaj projekt čini jedinstvenim. Koliko je poznato, ova suvremena tehnologija prvi se put u Hrvatskoj primjenjuje upravo u projektu u Parku prirode Kopački rit. Prijenosni uređaji za bioakustični monitoring su mali, ali moćni uređaji koji snimaju zvukove u području slušnih i ultrazvučnih frekvencija, pohranjujući ih na mikro SD karticu. Uređaji su raspoređeni duž transekata koji obuhvaćaju različita ekološki vrijedna područja unutar granica Parka prirode Kopački rit, gdje žive različite divlje životinjske vrste. Odabrane su četiri skupine staništa, uključujući poplavne šume, šume hrasta lužnjaka, močvarna staništa te slatkovodna staništa. Postavljeni su u ključnim trenucima životnih ciklusa divljih vrsta, poput gniježđenja, migracija i razmnožavanja.

Prati se 49 divljih vrsta
U prvoj godini projekta uspješno je prikupljeno preko 1,500.000 zvučnih zapisa koji traju više od 25.000 sati, što omogućuje razvoj konvolucijskih neuronskih mreža pomoću kojih ćemo moći identificirati i bolje razumjeti bogatstva vrsta i njihovo ponašanje u parku. Ovo je samo početak, a rezultati ovog projekta obećavaju svjetliju budućnost za očuvanje prirode i divlje faune u Parku prirode Kopački rit. Prioritetno, istraživači prate 49 divljih vrsta, uključujući ptice, sisavce, vodozemce i kukce te vaskularnu floru. Od ovih vrsta 23 su ciljne vrste za ekološku mrežu Natura 2000 te se nalaze i na crvenim listama kao strogo zaštićene vrste u Republici Hrvatskoj.

U okviru aktivnosti WatchOut misijskog centra, koji je rezultat suradnje između Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, Kulturno-razvojnog centra Općine Bilje i Javne ustanove Park Prirode Kopački rit, povezali su znanost, lokalnu upravu i zajednicu te gospodarstvenike. Posebno su zadovoljni suradnjom s lokalnom zajednicom koju su postigli zahvaljujući bliskoj vezi s Općinom Bilje. Konačno, rezultati projekta su vrijedna saznanja koja će pomoći definiranju strategija za održivost ekosustava Kopačkog rita. Ova digitalna tehnologija, temeljena na umjetnoj inteligenciji, može se primijeniti i na druge vokalne životinjske vrste i u drugim ekosustavima, npr. za predviđanje pojave štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji.

Pametna rješenja ovog projekta imat će široku primjenu u očuvanju prirode te su primjer dobre prakse koji se može preporučiti na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak sa suradnicima je ovih dana boravio u Poljskoj, u okrugu Legionowo, s kojim grad ima sporazum o prijateljstvu. Posjet predstavnika prijateljske općine Radlje ob Dravi Poljaska je primjer dobre prakse iskorištavanja EU fondova Preko prijateljskih gradova i okruga do novih projekata i suradnji REKORDER po broju darivanja je Branko Tomek iz Cernika Povelje zahvalnosti dobrovoljnim darivateljima krvi "Spasiti jedan život nešto je doista veliko, a ovi ljudi su spasili tisuće života" Zbornik je nastao tijekom prošlogodišnjih Dana Europske baštine, a uredile su ga dr. sc. Jasmina Nestić i dr. sc. Martina Ožanić Promocija Zbornika znanstveno-stručnih radova "Održivost kulturne baštine" Na 400 stranica sačuvano 20 znanstveno-stručnih radova