Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka
Sisačko-moslavačka županija

100 milijuna kuna za obranu jasenovačkih naselja od poplava

Foto: Općina Jasenovac
Za nekoliko dana završavamo natječaj za gradnju zida u Uštici čime ćemo trajno zaštititi to područje od velikih voda rijeke Save, rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda

Jasenovačko područje jedno je od najugroženijih od visokih vodostaja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Rijeka Una ovdje utječe u Savu te su česte poplave pojedinih naselja. Kako bi se to izbjeglo Hrvatske vode planiraju u rekonstrukciju i nadogradnju nasipa uz jasenovačka sela uložiti oko 100 milijuna kuna.

Civilna zaštita i MUP organizirali konferenciju o smanjenju rizika od katastrofa Procjena rizika pa izrada plana kako biti učinkovit za katastrofe

I zadnjih nekoliko godina ovdje su vođene velike borbe u obrani Mlake i Uštice od rekordnih vodostaja rijeke Save.

- Za nekoliko dana završavamo natječaj za gradnju zida u Uštici čime ćemo trajno zaštititi to područje od velikih voda rijeke Save. Znamo i da je područje Mlake bilo ugroženo, tu smo gradili i pola metra zečjih nasipa i teškom mukom se obranili. I tu privodimo kraju studiju utjecaja na okoliš temeljem koje bismo krenuli u ukupnu rekonstrukciju nasipa u Mlaki vrijednu 56 milijuna kuna, a ako tu dodamo da trebamo rekonstruirati nasip u Košutarici u vrijednost od 40 milijuna kuna pred nama je investicijskih 100 milijuna kuna u sigurnost općine Jasenovac – rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Najavio je i uređenje obale rijeka radi bolje vidljivosti granice, a kako kaže, suradnjom Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste, sanirat će se klizišta na cesti D47 od Uštice prema Hrvatskoj Dubici i urediti županijska cesta Košutarica – Mlaka.

obrana od poplave: počeli radovi u logorištu Nasipi uz obale Korane i Mrežnice štitit će Logorište, Malu Švarču, Turanj

- Ta županijska cesta za visokih vodostaja biva poplavljena pa su naselja tada odsječena. Stoga je potrebno riješiti taj problem. Uz sve navedeno radi se i projektna dokumentacija za nasipe kod sela  Mlaka, Tanac, Uštica i Košutarica – dodala je načelnica Jasenovca Marija Mačković.

Đureković je u Jasenovcu boravio radi potpisivanja ugovora za izvođenju radova na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže Jasenovac – Uštica, kojeg je potpisao s Andrejom Đilas, direktoricom JKP „Jasenovačka voda“ d.o.o.

Rekonstrukcija, sanacija i zamjena cjevovoda obavit će se na 12,5 kilometara mreže, predviđena vrijednost radova je veća od 10 milijuna kuna, uz 90 posto sredstava Hrvatskih voda i 10 posto koje osigurava Općina Jasenovac.

Sastanak Osnovce će učiti kako se zaštititi od potresa, poplava...

Cilj ovih projekata je smanjiti gubitke u vodoopskrbnom sustavu Jasenovac, a radovi će se odvijati u tri faze od kojih bi prva počela u ožujku ili travnju.