Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Civilna zaštita i MUP organizirali konferenciju o smanjenju rizika od katastrofa

Procjena rizika pa izrada plana kako biti učinkovit za katastrofe

Foto: Vukovarsko-srijemska županija
Na konferenciji su predstavljeni projekti u području smanjenja katastrofa i upravljanju rizicima od njih

Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije sudjelovali su na VIII. Konferenciji Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa koju je organiziralo Ravnateljstvo civilne zaštite i MUP. Konferencija je okupila vodeće stručnjake u području preventive, akademsku zajednicu, predstavnike nadležnih ministarstava i pripadnike operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Gastronomija “Mali fajferica gastro show” oduševio u Istri

Predstavljeni su projekti u području smanjenja i upravljanju rizicima od katastrofa, potrebe za ulaganjima u smanjenje rizika od katastrofa u nekoliko sektora, razvoj strateških dokumenata i potencijalni izvori financiranja, posebice iz fondova EU. Vukovarsko-srijemsku županiju na Konferenciji predstavljao je stručni suradnik za poslove civilne zaštite Ivan Kubiček, koji je sudjelovao kao jedan od panelista na panelu „Procjena rizika, izazovi i prilike“.

Naglašena je važnost identifikacije prijetnji na lokalnoj razini te izrade lokalnih procjena rizika u kojima je Vukovarsko-srijemska županija jedan od lidera u Hrvatskoj. Predstavljena je i uloga županije u upravljanju rizicima i postizanju održivog razvoja te važnost i značaj procjena rizika za izradu dokumenata prostornog uređenja.

ŽUPANIJA SE UKLJUČILA U PROMIDŽBU Baci kocku, uzmi karticu i odgovori – kako se zove plemićka obitelj iz Iloka?

Zaključak panela je da lokalne samouprave do kraja godine trebaju usvojiti Procjene rizika za svoje područje te izraditi Planove djelovanja operativnih snaga prema definiranim rizicima, kako bi sve snage sustava civilne zaštite bile maksimalno operativne i osposobljene za svladavanje svih zadaća.