Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
SUFINANCIRA ŽUPANIJA

350 tisuća kuna Općini Luka za nogostup

Foto: Zagrebačka županija
Gradnja ovoga nogostupa, kazao je pak načelnik Luke Darko Kralj, samo je dio ulaganja Općine u zajednicu

Nogostup dug 700 metara gradi se u Općini Luka, a protezat će se od općinskog središta prema naselju Žejinci. Gradnju nogostupa u Luki, kazao je župan Stjepan Kožić, Zagrebačka županija sufinancira s 350.000 kuna kroz program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture u gradovima i općinama.

PRIJAVITI SE MOGU GRADOVI I ŽUPANIJE DO ISTEKA SREDSTVA Za projektnu dokumentaciju do 280.000 kuna

– Preko upravnih odjela za promet i poljoprivredu svake godine izdvajamo sredstva za obnovu nerazvrstanih cesta – poručio je župan rekavši da je u protekle četiri godine obnova nerazvrstanih cesta u općini Luka sufinancirana iz proračuna Županije s 1,3 milijuna kuna.

Gradnja ovoga nogostupa, kazao je pak načelnik Luke Darko Kralj, samo je dio ulaganja Općine u zajednicu, a Općina će na natječaj Županije prijaviti i sufinanciranje gradnje nogostupa u naselju Pluska. 

– Cilj nam je da građani, a prije svega djeca koja idu u školu, budu sigurni – rekao je Kralj.

NA REDU SU LIPOVAC I ERVENICA Ugovori o javnoj nabavi za sustave navodnjavanja

  U proračunu Županije, inače, samo za ovu godinu za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave osigurano je 10,4 milijuna kuna, kao i pet milijuna kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za održavanje županijskih i lokalnih cesta.